Algemeen directeur

(15142/MVK) (NL)

De procedure voor dit project is reeds beëindigd. U kan via de jobzoeker een kijk nemen in ons huidig vacatureaanbod.

Het stadsbestuur Mesen gaat over tot de aanwerving van een algemeen directeur – decretale graad – voltijdse statutaire functie. 

Functieomschrijving

 • Als algemeen directeur ben je de verbindende factor tussen het stadsbestuur en de verschillende afdelingen van de stad & het OCMW. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid van het lokaal bestuur Mesen, met als doel het bevorderen van de levenskwaliteit van onze 1000 inwoners. 
 • Je biedt leiding aan het kleine team van medewerkers en zorgt voor een efficiënte en effectieve werking van de gemeentelijke diensten. 
 • Daarnaast vertegenwoordig je de stad op regionaal, nationaal en internationaal niveau en onderhoud je nauwe contacten met stakeholders en partners. 

Verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen en implementeren van het strategisch beleid van het lokaal bestuur Mesen. 
 • Leidinggeven aan en motiveren van het team van medewerkers. 
 • Zorgen voor een optimale werking en coördinatie van de gemeentelijke diensten. 
 • Vertegenwoordigen van de stad in verschillende overlegorganen en netwerken. 
 • Onderhouden van nauwe samenwerkingen met lokale stakeholders en partners. 
 • Bewaken van de financiële situatie van de stad en verantwoordelijkheid dragen voor het budgetbeheer. 
 • Zorgen voor transparante communicatie naar zowel interne als externe belanghebbenden. 
 • Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen en trends op lokaal en regionaal niveau. 

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig. 
 • Ervaring in een leidinggevende functie in de publieke sector en/of kennis van de wetgeving van het lokale bestuur is een pluspunt. 
 • Je bent een inspirerende leider die in staat is om medewerkers te motiveren en te stimuleren tot optimale prestaties. 
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt effectief omgaan met verschillende belanghebbenden. 
 • Je bent analytisch, besluitvaardig en in staat om strategisch te denken. 
 • Je bent proactief, resultaatgericht en hebt een hands-on mentaliteit. 
 • Je hebt affiniteit met de lokale context van Mesen en bent bereid je hierin te verdiepen. 

Wat biedt de werkgever aan?

 • Stad Mesen biedt een uitdagende en verantwoordelijke functie als algemeen directeur in een historisch rijke omgeving. 
 • Je krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de stad en het welzijn van haar inwoners. 
 • De salarisschaal voor gemeenten tot 6.000 inwoners is van toepassing: minimum 5.359 euro per maand en maximum 8.508 euro per maand (aan huidige index) 
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 6 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteit. 

Tal van extra voordelen 

 • Maaltijdcheques van 8,00 euro per dag (waarvan werkgeversbijdrage van 6,91 euro)
 • Ecocheques
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer of terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarstoelage
 • Vakantiegeld

Waaruit bestaat de selectieprocedure?

0. Taalexamen
 
Omdat Mesen een faciliteitengemeente is, moeten de kandidaten alvorens zij aan de reguliere selectie mogen deelnemen, slagen voor een examen over de voldoende kennis van de Franse taal. 
Dit examen omvat een schriftelijke en een mondelinge proef. 
 • Schriftelijke proef
  • De schriftelijke proef bestaat uit:
   • Vrije vertaling van een administratieve tekst van de tweede taal (Frans) naar de eerste (Nederlands)
   • Een verhandeling of verslag in de tweede taal (Frans) 
 • Mondelinge proef 
  • De mondelinge proef bestaat uit: het lezen en verklaren van een tekst, aangepast aan de betrekking, en een gesprek. 
Om geslaagd te zijn voor het taalexamen moet de kandidaat zowel op het schriftelijk gedeelte als op het mondeling gedeelte minstens 60 % behalen. Kandidaten die geen 60 % halen op het schriftelijk gedeelte, worden niet toegelaten tot het mondeling gedeelte. 
 
Het taalexamen gaat door op zaterdag 27 april 2024 (voormiddag schriftelijke proef, namiddag mondelinge proef).
 
1. Kort mondeling gedeelte
 
In het kort mondeling gedeelte wordt ingegaan op de motivatie, de inpasbaarheid in de context en inzicht in de functie, kennis en inzicht in de werking van een lokaal bestuur en twee competenties. 
De behaalde punten van het kort mondeling gedeelte tellen mee voor 30% van de gehele selectieprocedure. 
 
Het kort mondeling gedeelte gaat door op woensdag 8 mei 2024.
 
2. Jurygesprek met managementcase
 
Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview, vergezeld van een presentatie oefening (managementcase) waarin de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie getoetst wordt (resultaatsgebieden). Het jurygesprek wordt afgenomen door de leden van de selectiecommissie. 
De behaalde punten van het jurygesprek met managementcase tellen mee voor 70% van de gehele selectieprocedure.
 
Het jurygesprek met managementcase gaat door op vrijdag 17 mei 2024.
 
3. Assessment center
 
Tijdens het assessment center worden acht competenties getoetst die gelinkt zijn aan de functiebeschrijving. Tijdens het assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door het aangestelde extern selectiebureau die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruikt. Dit gedeelte resulteert in een beschrijvend rapport met een advies ‘”geschikt” of “niet geschikt”. 
Het assessment is eliminerend: kandidaten dienen een advies “geschikt” te behalen. 
 
Het assessment center gaat door op maandag 27 of dinsdag 28 mei 2024.
 

Hoe kan je solliciteren?

Door volgende documenten te bezorgen: 

 • CV 
 • Motivatiebrief 
 • Recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) 
 • Kopie van het gevraagde diploma 
Je kan dit online doen tot en met 31 maart 2024 via de knop 'solliciteren. 

De functiebeschrijving en eventueel bijkomende informatie kan je terugvinden op de website van de stad Mesen: www.mesen.be/vacatures.
Bijgaand vind je alvast de infobundel.

Voor vragen kan je terecht bij secretaris@mesen.be of op het nummer 057 22 17 11.

Documenten


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy