Diversiteit

Een engagement voor gelijke kansen

Search & Selection komt tijdens het zoeken en beoordelen van talent  voortdurend  in contact met andere (sub)culturen, andere levensbeschouwingen, andere talen. Diversiteit is de regel, niet de uitzondering. Op een objectieve manier met deze verscheidenheid omgaan leidt volgens ons tot een betere dienstverlening, doet recht aan alle betrokkenen, en valoriseert en mobiliseert het maximum aan talenten in de samenleving. Diversiteit kan ook de dienstverlening van onze klanten verbeteren, want ook diens relaties zijn divers.

Het zou zonde zijn om welk talent ook ongebruikt te laten liggen. Toch merkt Search & Selection op het terrein soms een zekere terughoudendheid voor wat verschillend is, voor wat afwijkt van de norm. Nochtans loont het de moeite om de aanwezige diversiteit een kans te geven. Door te investeren in de nodige aanpassingen, in opleidingen en door het creëren van een draagvlak van verdraagzaamheid.

Om onze partners en onze medewerkers bewust te maken van de mogelijkheden heeft Search & Selection een diversiteitscharter opgesteld. Dit charter expliciteert wat wij in de fasen van de rekrutering en van de selectie doen om gelijke kansen te creëren voor het diverse talent op de arbeidsmarkt.
 

Diversiteitscharter Search & Selection

Search & Selection engageert zich om:

 1. De wetgeving en reglementeringen die de toepassing van non- discriminatie verdedigen als leidraad voor zijn handelingen te gebruiken.
   
 2. Geen uitsluiting te accepteren die gebaseerd is op geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, taal, godsdienstige of filosofische overtuiging, bezit, geboorte, een handicap of lichamelijk kenmerk, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand of gezinstoestand.
   
 3. In de rekruteringsfase er op toe te zien dat mogelijk geviseerde groepen, zoals hierboven vermeld, dezelfde toelatingskansen krijgen tijdens het rekruteringsproces, dit vanaf de fase van de vacaturetekst en de keuze van de verspreidingskanalen.
   
 4. In de selectie- en evaluatiefase te selecteren en te evalueren op basis van verantwoorde en neutrale criteria om het functioneren en de geschiktheid in de functie te beoordelen zoals competenties en resultaten uit een persoonlijkheidsonderzoek.
   
 5. In communicatie medewerkers, klanten, partners en andere betrokken partijen te informeren over ons engagement inzake gelijke kansen en diversiteit, en over de resultaten hiervan.
   
 6. Proactief aandacht te schenken aan het thema diversiteit bij het aanknopen van relaties met partners en betrokkenen.Download het diversiteitcharter

 

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy