Technisch adjunct van de directie

(13014/TC) (NL)

IGS Westlede is eigenaar en beheerder van de drie Oost-Vlaamse crematoria in Lochristi, Aalst en Sint-Niklaas. 51 steden en gemeenten maken deel uit van onze intergemeentelijke samenwerking (IGS). Per jaar verzorgen wij ongeveer 12.000 crematies en 4.000 afscheidsplechtigheden voor alle levensbeschouwingen. Wij helpen jaarlijks de nabestaanden en 350.000 bezoekers van plechtigheden om waardig afscheid te nemen van een dierbare.

Functie

Wij bieden jou een technische functie met impact, autonomie en managementaspecten aan, binnen een perfor-mant overheidsbedrijf met zeventig werknemers over de drie sites in Oost-Vlaanderen. De pijlers van onze struc-tuur zijn techniek, plechtigheden, catering, administratie en domeinbeheer. De jaarlijkse omzet bedraagt onge-veer 7 miljoen euro, met een balanstotaal van 26 miljoen euro en een consistent gezonde financiële structuur over de jaren.

Je vervangt het ervaren Technisch Diensthoofd die midden 2022 met pensioen vertrekt, en waarmee je vele maanden zal samenwerken. Je rapporteert aan en werkt direct onder de directie.

Je stuurt 15 technische mensen aan, waarvan vier ploegbazen, waarbij je op administratief vlak samenwerkt met de personeelsverantwoordelijke. De technici zijn deels ovenbedieners en strooiers, maar wij gaan er prat op ie-dere skill van onze technici in te zetten en te ontwikkelen bij eigen onderhoud aan de technische installaties en bij renovatie aan gebouwen.

Alle technische domeinen belangen jou aan: de crematie-inrichtingen, de performante rookgaszuiveringsinstalla-ties, HVAC, gebouwenbeheer, elektrische installaties en sturingen… Eén van de eerste opdrachten waarbij je nauw betrokken zal zijn, is de renovatie van ons gebouw op de site Lochristi.

Je draagt de functionele verantwoordelijkheid voor goed technisch beheer en onderhoud. Je neemt ook deel aan het budgetteren en aan de opmaak van technische dossiers voor prijsaanvragen of aanbestedingen onder over-heidsopdrachtenwetgeving.

Profiel

Je bent technisch en praktisch ingesteld, een zelfstarter, autonoom en van nature leergierig. Je bent bereid het crematieproces en alle bijhorende apparatuur grondig te leren kennen. Waar en wanneer nodig, sta je op de werkvloer voor en tussen jouw mensen.

6 jaar relevante (technisch al dan niet leidinggevende) ervaring in een productieomgeving wordt als minimum-grens aanzien. Heb jij geen masterdiploma en wel 6 jaar relevante ervaring? Dan kan je toch deelnemen, mits je slaagt voor capaciteitstesten.

Aanbod

Als Intergemeentelijke Samenwerking zijn wij een overheidsbedrijf met barema’s. Aan deze functie wordt een salarisschaal op A-niveau gekoppeld, doch zonder diplomavereisten (schaal A3).

Tevens kan je rekenen op een competitief loonpakket als contractuele werknemer, een (groene) bedrijfswagen en/of elektrische bedrijfsfiets, een eindejaarstoelage, een interessante verlofregeling, maaltijdcheques, hospita-lisatieverzekering, extralegaal pensioen maar bovenal een goede work-life balans met veel faciliteiten.

Er wordt een werfreserve aangelegd van voor 2 jaar.

Hoe reageren?

Voor deze procedure werkt IGS Westlede samen met Search & Selection. Stel je uiterlijk 27 september 2021 kandidaat door op onderstaande knop te klikken, je te registreren en vervolgens je motivatiebrief, cv, diploma en uittreksel uit het strafregister op te laden.

Enkel indien deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je uitgenodigd worden voor de verdere selectieprocedure. 

- Capacitair gedeelte: 30 september tot en met 4 oktober 2021 - online
- Verkennende gesprekken: 11 oktober 2021 te Lochristi
- Assessment center: 15, 18 en 19 oktober 2021 te Gent
- Mondeling gedeelte (incl. toelichting thuisopdracht): 8 november 2021 te Lochristi 
Voorbereiding thuisopdracht: van 21 oktober tot en met 28 oktober 2021 om 12u00

Bij onvoldoende kandidaturen op datum van uiterste inschrijving (27 september 2021), zal de inschrijvingsperiode worden verlengd. De kandidaten worden hiervan op de hoogte gebracht en ontvangen eveneens een aangepaste timing. 


Bekijk zeker ook bijgevoegde functieomschrijving en de informatiebrochure.
Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij de heer Sven De Backer, tel. 09 326 89 45 of mail naar directie@westlede.be. Of neem een kijkje op www.westlede.be. Heb je problemen met solliciteren? Contacteer Torben Callens, t.callens@searchselection.com of bel naar 09 243 40 80.

Documenten

Solliciteren Herinner mij Vraag?


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy