PROJECTMEDEWERKER BLUE DEAL

(13295/AM) (NL)

Functie

Ben je sterk in het opvolgen van verschillende projecten? Neem je gemakkelijk een coördinerende rol op? Heb je een affiniteit met het natuurbeleid in Vlaanderen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als projectmedewerker zal je bij verschillende projecten binnen Blue deal een ondersteunende en coördinerende rol opnemen. Met de Blue deal willen we de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de verschillende stakeholders als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

Als projectmedewerker heb je een aantal uitvoerende en coördinerende taken in het kader van Blue Deal:

• Technisch ondersteunen van de projectleiders bij uitvoering Blue Deal projecten (vb kaart, overzichten, opmaak dossiers, info verzamelen ….)
• De go between zijn tussen de projectleiders van onze gebiedsgerichte werking en de deskundige overheidsopdrachten bij terreinbeheer
• Ondersteunen geven bij het aanleveren van informatie en bij het opvolgen en rapporteren van de vooruitgang van de Blue Deal projecten
• Ondersteuning bieden aan de projectleiders bij de pre-advisering van de dossiers rond projectsubsidies
• Informatie verzamelen voor en het opvolgen van het profielenbestek (uitbestedingen aan studiebureaus)
• Ondersteunen en coördineren bij de opvolging van het totaalplaatje van de Blue Deal projecten van de entiteit gebiedsgerichte werking via o.a. het maken van overzichten, rapportering
• En nog zoveel meer!

Lees meer over de functie in het selectiereglement. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Je hebt een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2. Je hebt kennis van de natuursector en natuurbeheer.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

• Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste kennis.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com(opent in uw e-mail applicatie) en 02/759 22 10).

Aanbod

Je krijgt een contract van bepaalde duur (2 jaar) in de graad van deskundige met bijhorende salarisschaal B111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Hoe reageren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven?

Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link! 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/projectmedewerker-blue-deal-8e5b9a

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection).  

Documenten

Solliciteren Herinner mij


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy