Boswachter regio Brabantse Wouden

(13380/AM) (NL)

De procedure voor dit project is reeds beëindigd. U kan via de jobzoeker een kijk nemen in ons huidig vacatureaanbod.

Functie

De kern van de functie van boswachter is en blijft het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3e van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit.

De boswachters van vandaag blijven de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Maar meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden.

Het wereldbekende Hallerbos (‘The Blue Forest of Belgium’), nabijgelegen natuurreservaten, belangrijke parken en enkele kleinere bossen in de streek tussen Halle en het Zoniënwoud worden jouw dagelijkse werkterrein. Een brede kennis van en interesse voor zowel bosbouw en bosecologie, vegetaties en parkbeheer is dan ook noodzakelijk. Een groeiende rijkdom aan biotopen kenmerkt je boswachterij.

Het beheer van natuurdomeinen is in volle evolutie. We maken steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden, en naast de inzet van eigen personeel realiseren boswachters steeds meer natuur met de hulp aannemers en vrijwilligers.

Ook de ambities binnen de Brabantse wouden liggen hoog en stellen specifieke uitdagingen. Een regionale gebiedscoalitie kandideert om het statuut Nationaal Park toegekend te krijgen. Strategische projecten en initiatieven op vlak van toerisme, ruimtelijke ordening en natuurverbindingen. Het regioteam kijkt dan ook uit naar een collega die vlot samenwerkt, ook in andere talen, inzicht heeft in bevoegdheden en besluitvorming over bestuursniveaus heen, en zijn handen uit de mouwen wil steken om de talrijke projecten te vertalen in terreinrealisaties

Kortom: voel je je aangesproken door bovenstaande functie-inhoud, ben je flexibel in werkuren waarbij je ook in weekenddiensten (volgens een op voorhand vastgelegd rooster) wil meedraaien en heb je gewoon goesting om mee te werken aan het beheer van de natuur in Vlaanderen, dan ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn!

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be.

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be.

2. Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement
(voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!).

Indien je binnenkort deelneemt aan het examen van natuurmanagement (september, oktober) en dus nog niet in het bezit bent van het attest, dien je uiterlijk bij de start van module 4 (eindgesprek) het gevraagde attest te bezorgen. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je attest effectief hebt behaald. Bezorg ons in dit geval bij je sollicitatie een document dat vermeldt dat je hebt meegedaan aan het examen en wanneer je het gevraagde attest kan behalen.

Van het getuigschrift natuurmanagement is de basisopleiding voldoende. Na de indiensttreding is het verplicht om de module boswachter (natuurmanagement) te volgen voor de kandidaten die dit nog niet gevolgd hebben.

3. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste getuigschrift.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de HR business partner Lise Hendrick, lise.hendrick@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), 0486 97 25 78

Aanbod

Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van medewerker met bijhorende salarisschaal C111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Hoe reageren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/boswachter-regio-brabantse-wouden-ab515a

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection). 

Documenten


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy