Projectmanager Einstein Telescoop

(13609/AM) (NL)

De procedure voor dit project is reeds beëindigd. U kan via de jobzoeker een kijk nemen in ons huidig vacatureaanbod.

De Einstein Telescoop wordt een unieke grootschalige internationale onderzoeksinfrastructuur die gedurende een halve eeuw het universum zal bestuderen aan de hand van zwaartekrachtsgolven. De gebruikte technologie is grensverleggend en trans-disciplinair.  Het Einstein Telescoopproject werd opgenomen in de ESFRI-Roadmap-2021. Dat betekent dat de voorbereiding van dit project nu van start gaat. De effectieve realisatie is voorzien binnen een 10-tal jaar. Het project geniet steun van tientallen academische instellingen en onderzoekslaboratoria uit meer dan 10 Europese landen.

Vlaanderen speelt, samen met de andere Belgische partners, een voortrekkersrol in dit project. Het drielandenpunt België-Nederland-Duitsland is genoemd als mogelijke locatie. Om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over de rol die Vlaanderen hierin effectief wil en kan spelen, moeten een aantal voorbereidingen getroffen en analyses gemaakt worden. Hiervoor werken het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), in overleg met Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits, nauw samen. Het FWO staat in voor de inhoudelijke ondersteuning en zoekt hiervoor op korte termijn een (m/v/x) Projectmanager Einstein Telescoop. 

Functie

 • Je brengt de mogelijke economische impact in kaart van het project Einstein Telescoop op Vlaanderen uitgaande van bestaande impactstudies en gaat na of een specifieke studie met specifieke vragen voor Vlaanderen nuttig en nodig is en zo ja, lanceer je deze studie.
 • Je brengt de nodige niet-economische informatie (juridische, leefmilieu, taks-exemption, …) m.b.t. dit project in kaart en gaat na of ook daarvoor een specifieke studie vereist is.  
 • Je brengt de risico’s in kaart en geeft mee vorm aan het internationale businessplan van de Einstein Telescoop. 
 • Je ondersteunt de oprichting van een taskforce Einstein Telescoop bestaande uit wetenschappelijke en socio-economische experts, vertegenwoordigers van de overheid, die het project zal vormgeven en de minister zal informeren.
 • Je overlegt met de verschillende Belgische actoren. Je bouwt een Einstein Telescoopnetwerk uit binnen Vlaanderen rond academische expertise en opportuniteiten en toepassingen in de industrie.
 • Je neemt deel aan de Vlaamse, nationale en internationale overlegorganen rond de Einstein Telescoop.
 • Je volgt de stand van zaken en resultaten op van de drie lopende ESFRI-projecten zoals bijvoorbeeld het E-test project over de geologische situatie van de bodem.

Profiel

 • Je bent houder van een diploma van doctor of ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 6 jaar ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen: het opstarten van omvangrijke hoogtechnologische projecten, financieel management en in het opmaken van een businessplan.
 • Je hebt ervaring of interesse in de wetenschappelijke uitdagingen, maar ook in de realisaties die beoogd worden met dit project.
 • Je beschikt over een goede kennis van het wetenschappelijk onderzoek en bent geïnteresseerd in wetenschapsbeleid gecombineerd met een talent tot netwerken.
 • Je werkt graag met mensen, bent administratief sterk en hebt de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden om dit project mee te coördineren, te ondersteunen en op te volgen.
 • Je kan zelfstandig werken en je neemt graag initiatief. Je beheerst naast het Nederlands ook het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod

Een contract van bepaalde duur van drie jaar, eventueel verlengbaar. Een salaris volgens schaal A261 (Zie ook: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator). Alle nuttige werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag.

Hoe reageren?

Je kan je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv en een kopie van jouw diploma sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, sollicitaties@fwo.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op vrijdag 7 januari 2022. Voor vragen in verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met Caroline Volckaert, +32(0)2550 15 42, caroline.volckaert@fwo.be of Michele Oleo van het departement EWI,  +32(0)499 59 39 60, michele.oleo@vlaanderen.be.

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande gegevens (niet via de site van Search & Selection). 

Het FWO voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy