ALGEMEEN DIRECTEUR STAD KORTRIJK (DECRETALE GRAAD)

(13626/MVK) (NL)

De procedure voor dit project is reeds beëindigd. U kan via de jobzoeker een kijk nemen in ons huidig vacatureaanbod.

Functie

Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van de diensten van stad en OCMW Kortrijk.

Je bent de verbindingsfiguur tussen de organisatie en de politieke beleidsorganen. Je bouwt mee aan onze dynamische organisatie met aandacht voor onze visie en waarden. Je vertaalt deze als algemeen directeur in een sterk mens- en resultaatgericht leiderschap. Je zorgt voor goede samenwerking binnen onze organisatie en maximaal draagvlak bij beslissingen. Vanuit de principes van vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid geven en nemen zorg je voor modern werkgeverschap, vlotte besluitvorming en efficiënte processen. Je hebt aandacht voor innovatie, maar ook stabiliteit.

Je staat aan het hoofd van het personeel. Je leidt en coördineert de organisatie. Je ondersteunt de diensten van Kortrijk bij het realiseren van de doelstellingen en verzekert een adequate dienstverlening aan de bevolking.

Ben je gebeten om ten dienste te staan van Kortrijk en haar medewerkers.
Wil je mee van Kortrijk de Beste Stad Van Vlaanderen maken? 

Schrijf je nu in!

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

De functie van algemeen directeur is sterk decretaal bepaald en omvat de volgende grote verantwoordelijkheden:

 • Je staat in voor het organiseren van de diensten, het uittekenen en onderhouden van efficiënte werkingsprocessen om de realisatie van de doelstellingen van stad en OCMW te bevorderen en een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.
 • Je ondersteunt en coördineert de opmaak van een voorontwerp van de beleidsrapporten (meerjarenplan, jaarrekening) en de opvolgingsrapporterering.
 • Je staat in voor de planning, organisatie, opvolging en evaluatie van de dagelijkse werking van stad en OCMW Kortrijk.
 • Je vormt de brug tussen de stad, het OCMW en de politieke beleidsorganen.
 • Je staat aan het hoofd van het personeel.
 • Je voert de decretaal verplichte taken uit met betrekking tot het financieel management, ondersteund door de financieel directeur.
 • Je stemt de werking van stad en OCMW af met de verschillende actoren en onderhoudt goede externe contacten met relevante personen of instanties.

Profiel

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Kandidaten dienen een diploma te hebben dat toegang geeft tot niveau A (ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs) en dienen over minimaal 6 jaar relevante beroepservaring te beschikken, meer specifiek 6 jaar hiërarchisch leidinggevende ervaring op managementniveau in een functie met strategische verantwoordelijkheid.

Kandidaten dienen daarnaast te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren, aan te tonen aan de hand van een uittreksel van het strafregister dat niet ouder is dan drie maanden;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Belg zijn;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

De voormalige titularissen van het ambt van secretaris bij de gemeente of het OCMW die in hun bestuur niet zijn aangesteld als algemeen directeur, worden tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur (artikel 589 § 3 Decreet Lokaal bestuur).

We vragen hier bewijs in voor te leggen voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Als vrijgesteld kan u zich beroepen of op de vrijstelling (voor de uiterste inschrijvingsdatum) of ervan af te zien en deel te nemen als aanwervingskandidaat.

We vragen u duidelijk een keuze te maken.

Aanbod

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, decretale graad, Decretale graad - Salarisschaal algemeen directeur klasse 7.
 • Een bedrijfswagen.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Hoe reageren?

Schrijf je in tot uiterlijk 29 mei 2022 middernacht op www.searchselection.com met een recent CV, een motivatiebrief waarin de ervaringsvereiste uitvoerig wordt toegelicht en de nodige bewijsstukken:

 • kopie van vereiste diploma (zie voorwaarden)
 • bewijs goed gedrag en zeden (niet ouder dan 3 maanden)
Enkel indien deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je uitgenodigd worden voor de selectieprocedure.
 
HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan gemaild worden naar Myra Vandekerckhove van Search & Selection m.vandekerckhove@searchselection.com.

Documenten

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy