DIRECTEUR INTERSTEDELIJK CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

(13631/MVK) (NL)

De procedure voor dit project is reeds beëindigd. U kan via de jobzoeker een kijk nemen in ons huidig vacatureaanbod.

De Stad Gent, het OCMW Gent en het Stedelijk Onderwijs werken met meer dan 10.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? 

Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB) bestaat sinds 2000. Het behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en heeft als inrichtend bestuur de Stad Gent. Het werkgebied omvat de stedelijke en gemeentelijke scholen van Brugge, Gent en Zelzate, zes basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in Oostende en een onafhankelijke school voor buitengewoon basisonderwijs in Gent. Het iCLB staat in voor het bieden van leerlingenbegeleiding enerzijds door zelf begeleiding op te nemen en anderzijds door de scholen te versterken in hun leerlingenbegeleiding, in te zetten op kwaliteitsontwikkeling, bepaalde werkingsprincipes te hanteren en beleid te voeren op vlak van samenwerking, personeel en professionalisering.
 
Het iCLB werkt ook nauw samen met de beide andere CLB’s in regio Groot-Gent. Sinds 2013 is iCLB één van de stichtende leden van de vzw TOPunt Gent. Via deze samenwerking realiseren de CLB in Gent via projecten extra begeleidingsaanbod en deskundigheidsverhoging in de eigen centra. TOPunt is een herkenbare partner voor veel diensten die werken met en voor kinderen en jongeren en streeft netonafhankelijke dienstverlening na. 
 

Functie

Als directeur sta je aan het hoofd van het iCLB dat bestaat uit 75 voltijds- en deeltijdse medewerkers en is ingedeeld in een kernteam, 3 operationele multidisciplinaire teams en een ondersteunend administratief team. Het kernteam bestaat uit een arts-coördinator, de teamcoördinatoren, de kwaliteitscoördinator, de coördinator personeel en administratie en de directeur. De 3 operationele multidisciplinaire teams zijn samengesteld met artsen, verpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en psycho-pedagogen.  
 
Je bent tevens één van de leden van de raad van bestuur TOPunt en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. In die zin ben je een gangmaker en gamechanger in de zoektocht naar vernieuwing en verbetering van de netoverstijgende CLB-werking. Je stuurt samen met de andere leden van het dagelijks bestuur het coördinatieteam van TOPunt aan en bereidt mee de beslispunten in de raad van bestuur voor.

Je maakt als directeur deel uit van het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd waarbij je rechtstreeks rapporteert aan het departementshoofd. 
 
Als directeur ben je eindverantwoordelijke van het team en stippel je samen met het kernteam het beleid van het iCLB uit gebaseerd op de input van de medewerkers en de context. Je bepaalt hiertoe de missie, de visie en de strategie en je overziet het algemeen management van het iCLB. Dit omvat o.a. volgende taken en opdrachten:
 
• Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de decretale CLB-opdrachten.
• Je ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd,  samenhangend en doelgericht centrumbeleid vertrekkend vanuit de gedeelde waarden, missie en visie. 
• Je coacht, motiveert en evalueert jouw team en medewerkers 
• Je staat in voor de kwaliteit van de dienstverlening met een maximale tevredenheid van leerlingen, ouders en scholen. 
• Je installeert een systematische en planmatige aanpak van de verschillende beleidsdomeinen via een beleidsplan.
• Je stemt de centrumvisie af op de context, de eigenheid van de scholen en de regelgeving.
• Je voert een beleid, waarbij participatie en dialoog belangrijk zijn. Je gaat hiervoor samenwerkingen aan met relevante partners om de kwaliteit van de dienstverlening en de centrumwerking te versterken.
• Je staat in voor een goede communicatie over de evoluties van de centrumwerking met interne en externe belanghebbenden.
• Je voert, in samenspraak met het inrichtend bestuur, een gezond en evenwichtig financieel beleid. 
• Je bent eindverantwoordelijke voor de mentale- en fysieke veiligheid van medewerkers en initieert een globaal preventie- en jaaractieplan. 

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden 
Ten minste een master-diploma 
We verwachten minstens 5 jaar relevante ervaring. Leidinggevende ervaring is noodzakelijk.
Affiniteit met het brede werkveld van onderwijs strekt tot aanbeveling.  

Verwachte competenties
klantgericht handelen
resultaatgericht werken
coachen
team leiden
beslissen
omgevingsbewust handelen
samenwerken
overtuigen

Aanbod

De directeur wordt aangesteld in een gesubsidieerd onderwijsambt van directeur van een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Het betreft een voltijds en vacant ambt met loonschaal 525.

Hoe reageren?

Selectieprocedure:

Voor deze aanwerving zal volgende selectieprocedure worden gevolgd:
1. schriftelijke proef (eliminerend): op 29/4/2022 - thuisopdracht
2. eerste jurygesprek (eliminerend): 11 of 18/5/2022
3. adviserend assessment center: tussen 23/5 en 3/6/2022
4. tweede jurygesprek (eliminerend): 7 of 13/6/2022

Schrijf je uiterlijk in op 25/04/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteren’ te klikken.  

Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

  • Een recent cv. Vermeld de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste van minstens 5 jaar relevante leidinggevende ervaring voldoet.
  • Een motivatiebrief
  • Een kopie van je diploma.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Vragen over de selectieprocedure kan je stellen aan josephine.elaut@stad.gent of 09 268 21 16. Voor inhoudelijke vragen omtrent de functie kan je terecht bij Adelbrecht Haenebalcke, departementshoofd Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, 0496 59 76 26


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy