Tips voor een geslaagd sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek… een verkoopsgesprek

In zekere zin bent u als sollicitant een verkoper: u verkoopt uzelf. Laat daarom heel duidelijk blijken dat u echt geïnteresseerd bent in de aangeboden vacature én in de organisatie. Uzelf voorbereiden is daarom de boodschap. Probeer enthousiast en gemotiveerd over te komen. Dit kan onder andere door het stellen van vragen over de punten die u nog niet 100% duidelijk zijn. Pik in op onderwerpen die de rekruteringsverantwoordelijke aanbrengt. Luister aandachtig naar de informatie die wordt gegeven. Benadruk uw relevante ervaring. Zet uw troeven in de verf. Vertel waarom u van job wil veranderen of waarom u juist op deze vacature hebt gereageerd. Probeer altijd een aantal positieve redenen aan te halen. Val zo weinig mogelijk terug op negatieve kritiek op uw huidige job. Indien u dat overvloedig als reden van uw sollicitatie aangeeft, wekt u al snel de indruk dat elke andere job beter is dan uw huidige functie.
Let wel: geveinsde interesse en geveinsd enthousiasme zijn snel te doorprikken, solliciteer daarom enkel op vacatures die werkelijk uw interesse wegdragen.

Ga gedocumenteerd naar een interview

Neem het functieprofiel grondig door. Informeer u over de firma, de producten of diensten, het aantal medewerkers, het financieel  economisch beleid, markante evoluties.
Stel op het interview een aantal vragen. Wacht hier niet mee tot u in de slotfase zit, en de interviewer reeds "mentaal" afscheid van u heeft genomen.
Laat de interviewer zien dat u aan projecten kunt werken of hebt gewerkt. Neem documentatie mee over eigen eindejaarswerk, evaluatie op vorige jobs, e.d.
Gooi deze info evenwel niet ongevraagd in het gesprek, en neem ook de regel van de vertrouwelijkheid in acht. Leg bijvoorbeeld als kandidaat verkoper geen klantenlijsten als lokaas op tafel.

Positivisme werkt

Indien u absoluut weg wilt uit uw huidige werkomgeving, leg dan tijdens het sollicitatiegesprek niet te veel de nadruk op de negatieve aspecten van uw huidige functie. Dat betekent niet dat u de waarheid moet verzwijgen. Het beste is dat u kort de verschillende probleempunten aangeeft, zonder dat u vervalt in een klaagzang over uw huidige baas of functie. Concentreer u liever op de positieve perspectieven die de vacature waarvoor u solliciteert, voor u opent.

Wees uzelf

Doe u tijdens een sollicitatiegesprek voor zoals u bent. U verwacht van uw toekomstige werkgever trouwens hetzelfde. Te grote gekunsteldheid, overdreven houdingen en uitingen die u later in de functie niet kunt volhouden, leiden tot niets goeds.
Een zekere oprechtheid van beide zijden verhoogt de kans dat u in de juiste job terecht komt. Beschouw afgewezen worden door een bedrijf waar u niet zou hebben gepast, niet als een mislukking. Te veel sollicitanten reageren geschrokken op iedere afwijzing. Beschouw afgewezen worden door een bedrijf waar u niet zou hebben gepast, eerder als een zegen.

Ken uzelf: verneem meer over uzelf van anderen 

Maak van een sollicitatieperiode een leerperiode. Aarzel niet om bij een bedrijf of selectiebureau te peilen naar de indruk die u tijdens het interview naliet of om naar de resultaten van het rapport te vragen.
Doe dit zeker als u in de finale bent geraakt.
Kom aldus meer te weten over de wijze waarop u overkomt, en de punten die u kunt verbeteren. Gebruik deze informatie om uw positie en om volgende sollicitaties te verbeteren.
Indien u schriftelijke feedback hebt gehad, hoeft u deze informatie daarom nog niet bij latere schriftelijke sollicitaties te voegen.

Opvolging

U maakt steeds een goede indruk indien u elk sollicitatiegesprek opvolgt. Zet daarom zo snel mogelijk na het gesprek de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen op papier. Noteer tevens de naam of namen van de personen die u hebt gesproken. Maak voor uzelf een evaluatie van het gesprek: wat hebt u goed gedaan, wat kon beter, wanneer verslapte de aandacht enz. Deze informatie is nuttig wanneer in een volgende fase feedback wordt gegeven m.b.t. het sollicitatiegesprek: hebt u zichzelf goed ingeschat, waarop moet u in het vervolg letten, waarop is de procedure uiteindelijk afgeketst?

Belangrijk is dat u tijdens de afronding van een sollicitatiegesprek alle informatie hebt voor een volgende ronde: wanneer zal men u iets laten weten, wordt er nog een volgend gesprek voorzien, wanneer en met wie, worden er testen voorzien, hoeveel tijd zult u hiervoor moeten vrijmaken. Indien u na de afgesproken periode steeds niets hebt vernomen, neem dan zelf telefonisch contact met de rekruteringsverantwoordelijke op om te informeren naar de stand van zaken. Vermeld steeds duidelijk uw naam, de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd en de datum op dewelke u het gesprek hebt gehad. Ga niet uit van het standpunt dat de rekruteringsverantwoordelijke zich uw naam direct zal herinneren. Deze mensen zien vaak heel veel gezichten, lezen dagelijks tientallen c.v.'s voor een verscheidenheid van vacatures, zodanig dat het schetsen van een bondig referentiekader altijd professioneel overkomt.

Wordt u uitgenodigd voor de volgende ronde, laat dan niet na uw enthousiasme en blijheid te uiten: dit maakt alvast een goede indruk. Is het antwoord negatief, blijf dan beleefd en vriendelijk (blaas niet nodeloos alle bruggen op), en vraag steeds wat de breekpunten zijn geweest. Toets deze aan uw eigen indrukken die u na het gesprek hebt genoteerd.

 

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy