Diensthoofd kinderopvang

(13789/TC) (NL)

De procedure voor dit project is reeds beëindigd. U kan via de jobzoeker een kijk nemen in ons huidig vacatureaanbod.

Heb je een groot hart voor onze jongste burgers? Zie je jezelf als een leid(st)er? Heb je interesse om in een mooie en warme sector te werken? Is oog voor inclusie en diversiteit voor jou de normaalste zaak van de wereld? 

Dan zit je goed! 


Functie

Wij bieden jou een aantrekkelijke, uitdagende en veelzijdige job aan als ‘diensthoofd kinderopvang baby’s en peuters’. 

Je hebt de leiding over een team van 6 teamverantwoordelijken groepsopvang en één teamcoördinator gezinsopvang:

 • De 6 teamverantwoordelijken hebben de dagelijkse coördinatie over de vier groepsopvangen van de Stad (zie ook functiebeschrijving). 
 • De teamcoördinator leidt het team gezinsopvang (2 deskundigen), die onthaalouders begeleiden. 

Je stuurt dit team aan vanuit een visie en werkt vanuit concrete doelstellingen. Je coacht en begeleidt je teamleden, zodat ze de kwalitatieve, pedagogische doelstellingen kunnen behalen en zich gesterkt voelen om op hun beurt met hun teams aan de slag kunnen gaan. Je zorgt voor een uitgebreid netwerk (VVSG, Agentschap Opgroeien, andere lokale besturen, andere diensten binnen Sint-Niklaas,…) en legt op een verbindende manier de link met je eigen dienst kinderopvang. 

Je overlegt tweewekelijks met het team en organiseert ook een pedagogisch overleg. Je legt voorstellen voor aan het stadsbestuur en je gaat met je collega-diensthoofden binnen de cluster welzijn in gesprek over inhoudelijke en beleidsthema’s. 

Een job dus met veel inhoud, waarin je vernieuwingen en uitdagingen kan blijven vinden, een cluster met fijne, sterke collega’s en een stedelijke organisatie die jou ondersteunt en zich inzet voor jouw welzijn. Wil jij de kinderopvang mee op de kaart zetten als een kwalitatieve dienst die zich inzet voor alle gezinnen, schrijf je dan nu meteen in voor deze vacature!

Profiel

Op 18 mei 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):
 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • Je bent van onberispelijk gedrag
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • Je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master. 
 • Sterke voorkeur voor diploma’s gelinkt aan de welzijnssector.
 • Je slaagt voor de selectieproeven.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Hoe reageren?

Voor deze procedure werkt Stadsbestuur Sint-Niklaas samen met Search & Selection. Stel je ten laatste op 18 mei 2022 kandidaat via de knop solliciteren hieronder. Voeg jouw motivatiebrief, cv met gedetailleerde informatie over je relevante ervaring en een kopie van jouw diploma toe.

Inhoud en verloop van de selectieprocedure:

 • Capaciteitstesten: 25 mei t.e.m. 27 mei 2022 (online)
 • Deel 1: Verkennend gesprek
  Timing: 30 mei 2022 in de voormiddag of 2 juni 2022 (reservedag) in de voormiddag te Sint-Niklaas
 • Deel 2: Assessment center
  Timing: 15 juni 2022 te Gent
 • Deel 3: Mondeling gedeelte met schriftelijke voorbereiding
  Timing: 21 juni 2022 te Sint-Niklaas

Meer details over de selectieprocedure kan je in de infobundel onderaan deze pagina raadplegen. 

Kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd naar de verdere procedure. Problemen met solliciteren of meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Torben Callens via t.callens@searchselection.com.

Documenten


Op zoek naar iets anders? Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. De meeste informatie wordt tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om uw taalkeuze en om informatie of u ingelogd bent of niet. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik. De gegevens die worden verzameld zijn volledig anoniem.
Raadpleeg onze cookie policy