Directeur Sint-Pieterscollege Jette

(10857/AM) (NL)

Het Sint-Pieterscollege is een Nederlandstalige school aan de noordwestkant van Brussel. Het college heeft een rijke traditie en staat ook anno 2017 borg voor degelijk en dynamisch onderwijs waar participatie en vernieuwing een belangrijke plaats innemen. Het Sint-Pieterscollege maakt sinds 2002 deel uit van de vzw Sint-Goedele Brussel.

Functie

De directeur:

-leidt de school in de geest van het pedagogisch project;
-is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de school (pedagogisch, financieel, materieel, organisatorisch) in nauw overleg met de adjunct-directeur;
-voert een transparant beleid en besteedt tijd en aandacht aan de participatie van alle interne en externe partners;
-communiceert op een heldere manier met leerkrachten, leerlingen en ouders;
-werkt collegiaal samen met de directeur van de basisschool;
-werkt constructief samen met de directeurs van de andere scholen van de vzw Sint-Goedele Brussel, de directeurs van de scholengemeenschap Sint-Gorik en met de pedagogische begeleidingsdiensten;
-vertegenwoordigt de school in de interne en externe overlegorganen;
-verantwoordt het gevoerde beleid t.a.v het schoolbestuur.

Profiel

De directeur

-heeft leidinggevende capaciteiten, een brede maatschappelijke visie en een open en vooruitstrevende opvoedings- en onderwijsvisie;
-kan een team inspireren en de groepsdynamiek voeden en sturen;
-getuigt van een sterke persoonlijkheid, is sociaal vaardig en luisterbereid, is een goede communicator en bemiddelaar;
-kan collegiaal en constructief samenwerken, beschikt over de nodige agogische en vergadertechnische vaardigheden;
-heeft zin voor organisatie, is kundig in financieel beheer en onderwijsadministratie en is vertrouwd met ICT – toepassingen;
-beschikt over de nodige flexibiliteit en wil tijd en energie investeren, ook buiten de schooluren;
-is stressbestendig en kan goed om met onverwachte situaties;
-is bereid zijn deskundigheid te verhogen door zelfstudie en nascholing.
-is christelijk geïnspireerd in levensvisie en levenshouding en is bereid de schoolvisie mee gestalte te geven en verder mee uit te bouwen.

VEREISTEN

-u beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs van master (of daarmee gelijkgesteld) en over een bewijs van pedagogische bekwaamheid;
-bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing en een ruime onderwijservaring vormen zeker een meerwaarde.

Hoe reageren?

Reageer bij voorkeur online via onderstaande sollicitatiebutton of stuur uw cv en motivatiebrief naar projectteam@searchselection.com

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Annemie Meert via projectteam@searchselection.com of +32 2 759 22 10. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.


Op zoek naar iets anders?

Zoek een andere vacature of registreer uw cv en blijf op de hoogte van passende vacatures.

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.