Real estate expert

(14482/TC) (NL)
SOLVA, de streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen, wordt steeds meer de partner-in-crime van steden en gemeenten voor projecten rond streekontwikkeling. Deze lokale besturen staan immers voor een groeiend aantal uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. SOLVA mag zich met trots de uitgesproken partner noemen van 21 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen, voor het bouwen aan een sterke regio op vlak van ruimte, ondernemen, klimaat en energie, preventie, archeologie, handhaving, mobiliteit, wonen en tewerkstelling.

Werken bij SOLVA is bijgevolg werken in en voor eigen streek. Je komt terecht in een dynamische omgeving, met een enthousiast en gepassioneerd team van meer dan 70 medewerkers. Stuk voor stuk kanjers, experten in hun vak! Wil jij deel uitmaken van deze hechte groep, die iedere dag voluit gaat voor de tevredenheid van hun partners? Lees dan zeker verder.

Meer info over SOLVA kan je terugvinden op www.so-lva.be

Wil jij als adviseur bedrijfsvastgoed deel uitmaken van deze hechte groep? Hieronder vind je alvast meer informatie terug over de functie, de verwachte competenties, het profiel, de voorwaarden en de selectieprocedure.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De doelstelling van het team Economie is het leveren van diensten m.b.t. lokaal en regionaal economisch beleid vanuit de concrete behoefte van de leden van SOLVA. Het eigent zich daarvoor de dynamiek en evolutie van het economisch landschap in het werkingsgebied van SOLVA toe, detecteert vanuit onderzoek economische tendensen die interessant zijn voor de leden, en ontwikkelt en verzorgt daaraan verbonden concrete acties en dienstverlening op maat de gemeenten.

Als adviseur bedrijfsvastgoed geef je binnen team Economie uitvoering aan projecten rond invulling van leegstaande panden in het woonwerkweefsel met economische activiteiten. 

Je zal de verweving van economische activiteiten binnen de kernen van de regio faciliteren en begeleiden door enerzijds het aanbod aan leegstaande en beschikbare panden te screenen en in kaart te brengen, en anderzijds de marktvraag te inventariseren en linken aan geschikte locaties. Dergelijk proactief vraag- en aanbodbeheer is gericht op de actieve herinvulling van leegstaande panden met geschikte economische functies, het vlot aanbieden van vestigingsmogelijkheden aan bedrijven binnen een ruim gamma aan werklocaties in de regio, en zorgen voor het juiste bedrijf op de juiste plaats.

Je werkt op twee niveaus:
 • Bovenlokaal: m.b.t. gedeeld proactief beleid, visievorming, dataverzameling, instrumenten, kennisen ervaringsuitwisseling.
 • Lokaal: op het vlak van dienstverlening, ondersteuning en advies aan lokale besturen m.b.t. leegstaande sites en matchmaking en locatiebegeleiding van ondernemingen.
 • Je identificeert en verzamelt data over de ruimtevraag en het aanbod van leegstaande panden.
  • Het verzamelen, analyseren, aanvullen, combineren en ontsluiten van (digitale) datasets rondvraag en aanbod van ruimte (verder bouwend op bestaande digitale databanken, tools en lokale inventarissen).
  • Screening van de regio en opmaak van een geografische inventaris van (problematische) leegstaande panden, sites die onderbenut zijn qua bedrijvigheid, opportuniteiten voor verweving…
  • Analyse van economisch ruimtegebruik en de vraag daaromtrent, bedrijven die geen plaats kregen/ vinden/ behoren op bedrijventerreinen, vestigingsmilieus van sectoren, clusters…
 • Je bouwt mee aan het proactief beleid rond matchmaking en locatiebegeleiding van ondernemingen.
  • Analyses en visie vertalen naar concrete acties op het terrein, op basis van vragen van gemeenten en bedrijven, maar ook proactief benaderen van de verschillende actoren (lokale besturen, bedrijven, eigenaars, ontwikkelaars…)
  • De verschillende types van ruimtevragers matchen met geschikte type ruimte (productie, diensten, groothandel, detailhandel, kenniseconomie… koppelen met loodsen, magazijnen, ateliers, kantoren, handelspanden…).
  • Ruimtezoekende ondernemingen adviseren, vestigingsadvies op maat verlenen, en bedrijven in hun groeipad begeleiden.
 • Je zorgt actief voor herbestemming van (problematische) leegstaande panden.
  • Proactief benaderen van eigenaars en ontwikkelaars van leegstaande panden om het behoud van economische functies te bevorderen/ garanderen.
  • Geschikte bedrijven contacteren voor herinvulling.
  • Tijdelijke invullingen faciliteren, begeleiding bieden bij nodige vergunningen, tijdelijke huurcontracten
 • Je zorgt voor adviesverlening aan lokale besturen over aspecten gelinkt aan economische verweving en invulling van leegstand.
 • Je organiseert inspiratie- en kennisuitwisseling om gemeenten te inspireren en verrijken.
 • Je netwerkt en werkt samen met de bedrijfswereld en gemeenten. Je zorgt voor het onderhouden van contacten en communicatie met bedrijven en lokale overheden.
 • Je draagt het principe van ‘verweefcoaching’ uit. Je draagt de meerwaarde van economische verweving uit bij de verschillende actoren (beleid, bedrijven en burgers) en neemt kleine taken van ‘verweefcoaching’ op, gericht op het behoud van bestaande verweving of het mogelijk maken van nieuwe verweving.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

 • Houder zijn van een bachelordiploma.
 • Kennis van bedrijfswereld en bedrijfsvastgoed (in de SOLVA-regio) is een pluspunt.
Competenties:
 • Samenwerken
 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen
 • Positief beïnvloeden
 • Overtuigen
 • Creatief denken
 • Project- en procesmanagement
 • Organisatiesensitiviteit
 • Eindverantwoordelijkheid opnemen

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

Het salaris bij een openbare organisatie ligt op voorhand vast. Er zijn barema’s van toepassing.

Je brutosalaris, in een voltijdse functie – geïndexeerd, bedraagt tussen de €3.666,48 en €5.748,21 bruto per maand.  

Naast dit loon zijn er ook nog enkele extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques, een bedrijfsfiets en andere gangbare sociale voorzieningen.

Daarnaast kom je in een organisatie terecht die niet enkel streeft naar een kwalitatieve, hoge output maar die ook oprecht de grootste aandacht besteedt aan haar medewerkers en hun welzijn.

BekijkWerken bij SOLVA.pdf

HOE REAGEREN?

Voor deze procedure werkt Solva samen met Search & Selection. Kies hieronder voor de knop solliciteren en voeg je motivatiebrief, cv en diploma samen toe uiterlijk op 11 april 2023.

Enkel indien deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je uitgenodigd worden voor de verdere selectieprocedure.

Verloop:
Verkennende gesprekken: online - 17 april 2023
Thuisopdracht als onderdeel van het mondeling gedeelte
 • Voorbereiding thuisopdracht: 18 april 2023 t.e.m. 25 april 2023
 • Mondeling gedeelte met toelichting thuisopdracht: te Sint-Lievens-Houtem – 2 mei 2023.
 • Kandidaten krijgen samen met de thuisopdracht nog een persoonlijkheidstest toegestuurd.
Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor het geheel van het selectieprogramma 60% van de punten behalen. Bovendien moeten zij op elk apart onderdeel 50% van de punten behalen. De selecties zijn vergelijkend. Dit betekent dat er een rangorde wordt opgemaakt op basis van de totaalscore op de selectiestappen.

Er wordt een werfreserve van drie jaar aangelegd.

Nog vragen?
Voor meer specifieke informatie over de procedure en job-inhoud kan je contact opnemen met Torben Callens, senior HR-consultant via t.callens@searchselection.com of 09 243 40 80.

Documents

Apply Remind me Question?


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy