Finance director

(15045/MVK) (NL)

The procedure for this project has already been terminated. You can take a look at our current offer by using the jobfinder.

Het lokaal bestuur van Houthulst heeft de functie van financieel directeur -decretale graad- voltijdse (38/38) statutaire functie vacant verklaard.

Functie

 • Je neemt de leiding (plannen, organiseren, opvolgen en coördineren) over de financiële activiteiten van de diensten van het lokaal bestuur. Je zorgt ervoor dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct wordt weergegeven. 
 • Verder sta je in voor de financiële analyse, advisering en de controle van het beleid en draagt bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur. 
 • Je stuurt de financiële dienst aan en bent lid van het managementteam.
Zie functiekaart onderaan in bijlage.

Profiel

Je beschikt over sterke coördinerende vaardigheden en bent sterk in het analyseren van financiële informatie.

Zie functiekaart onderaan in bijlage.

Diploma

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur in een financieel-economische richting.  
 • Je hebt minimaal 4 jaar leidinggevende ervaring op universitair niveau.  Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan managementervaring in een overheidsdienst of in een organisatie uit de private sector.
Zie diplomavoorwaarden onderaan in bijlage.

Loon

Een bruto geïndexeerd jaarsalaris van min € 75.509,26 en max € 111.525,2, hetzij een bruto geïndexeerd maandsalaris van min € 6.292,44 en max € 9.293,77. 

Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie voor een maximum van 10 jaar in aanmerking genomen.

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van € 8 euro waarvan je zelf € 1,09 bijdraagt
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maximum vrijgesteld bedrag fietsvergoeding (€ 0,35 per kilometer)
 • Ruime opleidingsmogelijkheden
 • GSM-abonnement
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas
 • 35 vakantiedagen
 • Glijdende werkuren

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 3 maart 2024 via de knop 'solliciteren'. We beschouwen jouw kandidatuur enkel geldig en volledig als je solliciteert via het online platform, samen met volgende documenten:

 • Een cv
 • Een motivatiebrief waarin de ervaringsvereiste uitvoering wordt toegelicht
 • Een kopie van het vereiste diploma
 • Een recent uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud) 

Selectieprogramma

Competentieproef

De competentieproef voor de weerhouden kandidaten gaat door op dinsdag 19 maart tussen 13u en 20u.  In de competentieproef wordt de kandidaat geconfronteerd met een probleemstelling (met betrekking tot de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen.
 
Mondelinge proef en financieel-economische case
 
De mondelinge proef en financieel-economische case voor de weerhouden kandidaten gaat door op woensdag 27 maart 2024 vanaf 13u.  De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor deze mondelinge proef.  Deze mondelinge proef beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.  Ook worden enkele competenties bevraagd.
 
Assessment center
 
Om uitgenodigd te worden voor de laatste stap, het assessment center, moet een kandidaat minstens 50% behalen op elke selectietechniek (competentieproef en mondelinge proef), en 60% op het totaal van de selectie.  Deze gaat door op dinsdag 2 april 2024 of maandag 15 april 2024.  Tijdens het assessment center wordt de kandidaat beoordeeld aan de hand van een geïntegreerde set van technieken.  Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.  Om te slagen dient de kandidaat tenminste “geschikt” bevonden te worden.

De selectiecommissie maakt voor elk selectieonderdeel een verslag op.  Het verslag vermeldt per kandidaat het resultaat. De selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de selectieprocedure een eindverslag op met de vermelding van de deelresultaten van de kandidaten en van hun eindresultaat.

De kandidaten worden via e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.  Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004, betreffende de openbaarheid van bestuur.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor 2 jaar.
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Myra Vandekerckhove van Search & Selection via m.vandekerckhove@searchselection.com of op +32 9 243 40 80.

Documents


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy