Welfare worker

(15367/TC) (NL)
SOLVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de regio’s Vlaamse Ardennen en Dender-zuid, wordt steeds meer de partner-in-crime van steden en gemeenten voor projecten rond streekontwikkeling. Deze lokale besturen staan immers voor een groeiend aantal uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. SOLVA mag zich met trots de uitgesproken partner noemen van 21 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen, voor het bouwen aan een sterke regio op vlak van ruimte, ondernemen, klimaat en energie, preventie, archeologie, handhaving, mobiliteit, wonen en tewerkstelling. 

Werken bij SOLVA is bijgevolg werken in en voor eigen streek. Je komt terecht in een dynamische omgeving, met een enthousiast en gepassioneerd team van meer dan 70 medewerkers. Stuk voor stuk kanjers, experten in hun vak! Wil jij deel uitmaken van deze hechte groep, die iedere dag voluit gaat voor de tevredenheid van hun partners? Lees dan zeker verder.  

Meer info over SOLVA kan je terugvinden op www.so-lva.be  

Hieronder vind je alvast meer informatie terug over de functie, de verwachte competenties, het profiel, de voorwaarden en de selectieprocedure.

FUNCTIE

SOLVA werft 2 netwerkcoaches aan om in opdracht van de steden en gemeenten van de regio Vlaamse Ardennen een netwerk uit te bouwen rond het participatieaanbod in het kader van inburgering.

Het inburgeringstraject voor nieuwe Belgen bestaat sinds januari 2023 uit vier pijlers. Naast  maatschappelijke oriëntatie, Nederlandse taal leren en een traject naar werk, is er ook een vierde pijler: een participatie- en netwerktraject. Dit traject (verplicht voor niet EU-nieuwkomers) geeft nieuwkomers in Vlaanderen de kans om hun sociaal netwerk uit te bouwen en te versterken.  

Een sterk sociaal netwerk en de mogelijkheid tot lokale participatie is immers van groot belang voor het integratieproces van nieuwkomers en de ontvangende samenleving.

Om het voor de inburgeraars mogelijk te maken een geschikt aanbod vinden, wordt door de lokale besturen samengewerkt om een regionaal aanbod te creëren, te communiceren en kwalitatief op te volgen. De lokale besturen en partners uit het verenigingsleven en middenveld worden daartoe verenigd in het regionaal organisatienetwerk vierde pijler. 

Als netwerkcoach ben je de operationele spil van het netwerk. 

Samen met de partners in het netwerk bouw je op een co-creatieve manier mee aan het lokaal en regionaal aanbod participatietrajecten voor inburgeraars. Je zorgt voor de ruime communicatie ervan en voor de kwalitatieve opvolging. Je maakt de ambitie waar om voor elke inburgeraar uit de doelgroep een kwalitatief traject aan te bieden.

Samen met de beleidsvoerende stuurgroep werk je de lijnen van dit project uit en bewaak je de visie en samenwerkingsprincipes die binnen het netwerk worden opgesteld.

TAAKOMSCHRIJVING

Solva verwacht van jou: 
 
Je bent contactpersoon, woordvoerder en creatieve regisseur van het organisatienetwerk. je staat als centrale figuur in voor het samenbrengen van het netwerk. Je bouwt bruggen tussen verschillende levensdomeinen, culturen, werelden:
 • Je bent dé netwerker en makelaar voor het netwerk met lokale besturen, partners, organisaties, burgers,… je legt contacten met nieuwe partners en je bouwt aan visie, draagvlak en samenwerkingen vanuit het principe ‘samen staan we sterker’;
 • Je gaat bij deze partners structureel op zoek naar een divers, kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod aan participatie- en netwerktrajecten dat tegemoet komt aan de noden en wensen van de nieuwkomers;
 • Je detecteert noden en wensen van de partners en laat de acties van het netwerk ook hierop aansluiten;
 • Je enthousiasmeert het netwerk en houdt het warm door zowel via mail, telefonisch als vooral fysiek aanwezig te zijn en in dialoog te gaan. Je zorgt voor een pro-actieve ondersteuning. Je formuleert nieuwe ideeën en voorstellen;
 • Als projectmedewerker beheer je autonoom jouw taken en netwerk. Je stemt af met jouw collega, diensthoofd en de stuurgroep en houdt hen op de hoogte over de contacten die je gelegd hebt en jouw resultaten; 
Je zorgt voor een kwalitatieve samenwerking en betrokkenheid tussen verschillende organisaties: 
 • Je werkt verbindend om samenwerkingen te initiëren, te bestendigen, te monitoren, bij te sturen en te evalueren;
 • Je bent probleemoplossend, neemt acties op lokaal, bovenlokaal en regionaal niveau en staat in voor het coachen van jouw netwerk, lokale contactpersonen en organisaties, … vb. door vormingen of intervisie te voorzien;
 • Je verduurzaamt het netwerk en het aanbod door een kwalitatief opvolgings- en evaluatieproces te installeren. Je staat de partners en inburgeraars bij tot een succesvolle ervaring voor zowel de inburgeraar als de ontvangende partner. Je zoekt naar middelen om het netwerk te verduurzamen.
Je staat in voor een vlotte communicatie met en over de partners in het netwerk en het aanbod aan participatietrajecten:
 • Je organiseert infomomenten, geeft presentaties en zorgt voor correcte interne en externe communicatie over de werking van het netwerk. Je bent vertrouwd met de opmaak van teksten  voor communicatieve doeleinden (website, sociale media, pers,…);
 • Je faciliteert een brede communicatieve ontsluiting van al het aanbod voor inburgeraars uit het netwerk;
 • Je verzorgt marketingacties om het netwerk en het aanbod te kunnen uitbreiden;
 • Je deelt jouw kennis, resultaten en vaardigheden met jouw collega netwerkcoach, met de collega’s van de regiowerking, met de stuurgroep en de partners en stakeholders uit het netwerk.
Jij bent de kennisbeheerder van het netwerk. Je zorgt ervoor dat je kennis, knowhow en (technische) vaardigheden verwerft en doorgeeft inzake inburgering:
 • Je houdt de vinger aan de pols inzake wet- en regelgeving;
 • Je verkent de sector en je creëert en behoudt helikopterzicht op het huidige en potentiële aanbod, opdat je vanuit deze opgedane kennis kan verder bouwen aan nieuwe samenwerkingen;
 • Je zorgt voor voeling met de specifieke doelgroep, zodat je je kan verplaatsen in diens leefwereld om zo de noden en wensen op mekaar af te stemmen en acties te ondernemen;
Jij bent de administratieve hoeksteen van het netwerk en je hebt affiniteit met de werking van lokale besturen:
 • Je stelt verslagen op, organiseert en bereidt overlegmomenten voor, stelt presentaties op, …;
 • Je staat in voor de goede werking van de bestuursorganen van het organisatienetwerk; 
 • Je stelt begrotingen en actieplannen op en rapporteert erover, zowel inhoudelijk als financieel;
 • Je verzorgt inhoudelijke en administratieve ondersteuning in het kader van projectwerking.

COMPETENTIES

 • Samenwerken
 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen
 • Adviseren
 • Effectief communiceren
 • Integreren en synthetiseren
 • Project- en procesmanagement
 • Besluitvaardigheid
 • Initiatief nemen

JOUW PROFIEL

 • Houder zijn van een bachelordiploma of beschikken over ten minste 3 jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt een sterke interesse in onze doelgroep: inburgeraars.
 • Je hebt een stevige dosis empathisch vermogen en beschikt over intermenselijke vaardigheden.
 • Je bent sterk in het enthousiasmeren van anderen.
 • Je hebt een echte hands on mentaliteit, je bent een probleemoplosser en voert de daad bij het woord.
 • Je bent een krak in het leggen van nieuwe contacten en het uitbouwen van samenwerkingen en een netwerk. Ervaring hierin is een pluspunt.
 • Je kan autonoom werken.
 • Je staat open om je te verplaatsen naar de verschillende gemeenten binnen de Vlaamse Ardennen en beschikt over een rijbewijs B.

AANBOD

Een contract van bepaalde duur tot en met 28 februari 2026.

Het salaris bij een openbare organisatie ligt op voorhand vast. Er zijn barema’s van toepassing. 

Je brutosalaris, in een voltijdse functie (80% is mogelijk) – geïndexeerd voltijds loon bedraagt tussen de € 2.940,86 en € 5.479,84 bruto per maand.  

Naast dit loon zijn er ook nog enkele extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques, een cafetariaplan met onder andere de mogelijkheid om een bedrijfsfiets te leasen en andere gangbare sociale voorzieningen. 

Daarnaast kom je in een organisatie terecht die niet enkel streeft naar een kwalitatieve, hoge output maar die ook oprecht de grootste aandacht besteedt aan haar medewerkers en hun welzijn.

BekijkWerken bij SOLVA.pdf

HOE SOLLICITEREN?

Voor deze procedure werkt Solva samen met Search & Selection. Kies hieronder voor de knop solliciteren en voeg je motivatiebrief, cv en diploma samen toe uiterlijk op donderdag 6 juni 2024.

Enkel indien deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je uitgenodigd worden voor de verdere selectieprocedure.

Selectiestappen:
Verkennende gesprekken: online - 11/06/2024
Thuisopdracht als onderdeel van het mondeling gedeelte:
 • Voorbereiding thuisopdracht: 14/06/2024 t.e.m. 19/06/2024 (om 12u00)
 • Mondeling gedeelte met toelichting thuisopdracht: 24/06/2024 te Sint-Lievens-Houtem. 
 • Kandidaten krijgen samen met de thuisopdracht nog een persoonlijkheidstest toegestuurd.

Voor elke selectiestap dient een kandidaat 50% van de te punten te behalen om toegelaten te worden tot het volgende onderdeel. Om voor de ganse procedure te slagen dient de kandidaat voor het geheel van het selectieprogramma 60% van de punten te behalen. De selecties zijn vergelijkend. Dit betekent dat er een rangorde wordt opgemaakt op basis van de totaalscore op de selectiestappen. 

Er wordt een werfreserve van drie jaar aangelegd. Dit betekent dat, indien de SOLVA de functie binnen deze termijn om één of andere reden opnieuw open verklaart, deze kan putten uit de kandidaten die opgenomen zijn in de wervingsreserve.

Nog vragen?

Voor meer specifieke informatie over de procedure en job-inhoud kan je contact opnemen met Torben Callens, senior HR-consultant via t.callens@searchselection.com of 09 243 40 80.

Documents

Apply Remind me


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy