Staff member

(13293/AM) (NL)

Function

Kan je je snel inwerken in uiteenlopende onderwerpen? Werk je zowel goed zelfstandig als in teamverband? Ben je iemand die graag analytisch denkt en aan de slag gaat? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken.

Als proces- en projectmedewerker bij het team “Algemene Staf” van de entiteit “Staf en Ondersteunende Diensten” van Natuur en Bos ondersteun je interne klanten door het ontwikkelen en uitbouwen van specifieke methodieken en dienstverlening. Zo verbeter je de maturiteit van de interne organisatie over de verschillende entiteiten van Natuur en Bos heen. Je draagt ertoe bij dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Je hebt een gevarieerd en uitdagend takenpakket dat je zelf mee vorm kan geven. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s van het team en met collega’s van andere entiteiten. De nadruk binnen jouw takenpakket zal liggen op ondersteuning bij efficiënt en kwaliteitsvol organiseren van processen en projecten, organisatiebeheersing waaronder kwaliteitsmanagement en bedrijfscontinuïteitsmangement en de organisatie van entiteitsverbindende activiteiten.

Het team ‘Algemene Staf’ waarvan je deel zal uitmaken, heeft een brede kijk op Natuur en Bos en werkt ondersteunend en adviserend om te komen tot een kwaliteitsvolle, diverse en integere organisatie die efficiënt en effectief werkt.

De Algemene Staf is een multidisciplinair team. Haar opdrachten zijn uiteenlopend. De Algemene Staf is onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van Natuur en Bos bij:
• Efficiënt en kwaliteitsvol organiseren van processen
• Begeleiden en implementeren van veranderingstrajecten:
✓ implementeren van het arbeidsorganisatieconcept “Het Nieuwe Werken”
✓ uitwerken van een vrijwilligersbeleid en ondersteuning bij de implementatie ervan
✓ etc.
• Organisatiebeheersing:
✓ Klachtenmanagement
✓ kwaliteitsmanagement
✓ bedrijfscontinuïteitsmanagement
✓ etc.
• Efficiënt beheren van informatie:
✓ migratie van Sharepoint, uitrol Teams, etc.
✓ opmaken van een informatiebeheersplan en de omzetting ervan naar serieregister
✓ etc.
• Juridische dienstverlening
• Opmaken en implementeren van het integriteitsbeleid en diversiteitsbeleid
• Opvolgen van de beleidsbeslissingen (Vlaamse Regering, etc.)

Lees meer over de functie in het selectiereglement. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profile

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02((opent in nieuw venster)).

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in organisatiebeheersing in het algemeen en procesmanagement/methodologie en/of projectmanagement in het bijzonder.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Lieve Joos – projectteam@searchselection.com(opent in uw e-mail applicatie) - 02/ 759 22 10).

Offer

Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

How to react?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven?
Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link! 
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/proces-en-project-manager-5e7782

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection).  

Documents

Apply Remind me


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy