Policy officer

(13297/AM) (NL)

The procedure for this project has already been terminated. You can take a look at our current offer by using the jobfinder.

Function

Stippel je graag mee het beleid uit? Ben je een echte organisator? Ben je een geboren communicator? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

De beleidsmedewerker wordt ingezet om invulling te geven aan de volgende aspecten rond jacht in Vlaanderen:

• Beleidsvoorbereiding en -opvolging van het jachtbeleid in Vlaanderen, in samenspraak met de betrokken sectoren, met aandacht voor duurzame populaties, natuurbeheer, schadebeheersing en natuurbeleving
• Beleidsvoorbereiding en -opvolging rond jachtplannen, jachtverloven, jachtwetgeving
• Stimuleren en opvolgen van terreinrealisaties van de jachtsector in het kader van natuurbeheer
• Organisatie (en optimalisatie) van het jachtexamen
• Ondersteuning jachtfonds
• Ondersteuning jachtverpachting in eigen domeinen van Natuur en Bos
• Ondersteuning van jacht gerelateerde dienstverlening van Natuur en Bos: relatiebeheer, vorming, kennisdeling, communicatie
• Begeleiding van jacht gerelateerde opdrachten rond onderzoek, IT
• Beantwoorden van parlementaire vragen en beleidsmatige burgervragen over thema jacht

Je zal intensief samenwerken met een collega beleidsmedewerker jacht, maar je krijgt een volwaardig en onafhankelijk takenpakket, zodat jullie beide autonoom kunnen werken en rapporteren – weliswaar met de nodige onderlinge afstemming en ondersteuning.

Lees meer over de functie in het selectiereglement. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profile

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Je hebt een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2. Je hebt minimaal 3 jaar professionele werkervaring.

3. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com(opent in uw e-mail applicatie) en 02/ 759.22.10).

Offer

Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

How to react?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven?

Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link! 

Beleidsmedewerker jacht - Agentschap voor Natuur en Bos

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection).  

Documents


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy