Clerical & secret. work - staff - reception

(13298/AM) (NL)

Function

De regiobeheerder is verantwoordelijk voor het terreinbeheer van de openbare natuur- en bosgebieden binnen zijn werkingsgebied, geeft leiding aan het regioteam en fungeert als aanspreekpunt voor interne en externe partners. Daarnaast vormt de regiobeheerder een brugfunctie tussen het management van ANB en de terreinwerking en geeft mee voeding aan het uit te stippelen beleid.

Concreet behelst de regio de gemeenten Oudsbergen, Maaseik, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, As, Genk, Zutendaal, Lanaken, Bilzen, Hoeselt, Diepenbeek, Kortessem, Borgloon, Riemst, Tongeren en Voeren.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

https://www.youtube.com/watch?v=vjLM76JHlBw&t=58s

Profile

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2. Je hebt minimaal 5 jaar relevante professionele ervaring waarvan minimaal 3 jaar ervaring in een (formele of informele) leidinggevende rol.

3. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

• Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com(opent in uw e-mail applicatie) en 02 759 22 10).

Offer

Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

How to react?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link! 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/regiobeheerder-hoge-kempen-tot-voeren-094eb7

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgnomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection).  

Documents

Apply Remind me Question?


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy