Clerical & secret. work - staff - reception

(13300/AM) (NL)

The procedure for this project has already been terminated. You can take a look at our current offer by using the jobfinder.

Function

Sta je administratief sterk in je schoenen? Communiceer je graag met verschillende gesprekpartners? Draag je de natuur een warm hart toe? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als dossier- en gegevensbeheerder met terreintaken ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van dossiers over adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies. Tevens sta je in voor een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling van dossiers met correcte toepassing van regelgeving en rekening houdend met actuele en potentiële natuurwaarden op het terrein. Je formuleert ofwel zelf een (voorstel van) beslissing ofwel ondersteun je collega’s bij de verwerking of controles van (complexe) dossiers of beheerplannen. Het betreft dan o.a. de opmaak maar ook controles van kapmachtigingen, controles op boscompensaties, terreinverificatie van beheerplannen, enz.. Hierbij kom je in direct contact met burgers en diverse overheden en zal je een goede afwisseling hebben tussen en terrein- en administratieve taken.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profile

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be.

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2. Je bezit een rijbewijs B.

3. Je bent in het bezit van het attest van natuurmanagement / bosbouwbekwaamheid OF je hebt minimaal 2 jaar functierelevante ervaring in natuur- en bosbeheer

Offer

Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van medewerker met bijhorende salarisschaal C111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen.

How to react?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link: 
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/dossier-en-gegevensbeheerder-met-terreintaken-c6ae5d

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection). 

Documents


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy