Department manager

(13417/TC) (NL)

The procedure for this project has already been terminated. You can take a look at our current offer by using the jobfinder.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is op zoek naar een afdelingshoofd opvoeding en onderwijs.

Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de werking binnen de diensten kinderopvang baby’s en peuters, buitenschoolse groepsopvang, huis van het Kind, flankerend onderwijsbeleid, en stedelijk basisonderwijs. Daarnaast stuur je ook rechtstreeks 2 deskundigen regie aan die het samenwerken met publieke en private opvang- en vrijetijdspartners optimaliseren.

Wil je graag meewerken aan een bruisende, warme stad waar een toegankelijke dienstverlening vooropstaat en herken je jezelf in het profiel dat wij zoeken voor dit afdelingshoofd? Lees dan verder, want dan ben jij misschien wel de persoon die snel mag starten in deze uitdagende functie.

Function

Volgende eigenschappen kenmerken jou als afdelingshoofd:

- Je hebt een grote interesse voor het leven van kinderen, jongeren en hun gezinnen,
- Je straalt een passie uit voor alle aspecten binnen de thema’s opvoeding en onderwijs
- Je bent gedreven om een verschil voor hen te kunnen maken en dan in het bijzonder voor de meest kwetsbaren zodat ook zij ‘mee zijn met iedereen’,
- Je zoekt samenwerkingsverbanden intern en extern op en weet een duidelijke visie te formuleren met betrekking tot je beleidsdomein,
- Je houdt ervan om deze interesse, passie en gedrevenheid te combineren met leiding geven in al zijn facetten op hoger niveau.

Profile

Op woensdag 27 oktober 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):
- Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
- Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
- Je bent van onberispelijk gedrag
- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
- Je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master
- Je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

- Je hebt minimaal twee jaar relevante leidinggevende ervaring binnen het domein van welzijn

Offer

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

 

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

 

Meer info over de voorwaarden en de mogelijkheid tot een loonsimulaltie: te vinden in de infobundel onderaan.

How to react?

Schrijf je in tot en met woensdag 27 oktober 2021 via de knoppen hieronder met motivatiebrief, cv met gedetailleerde informatie over je relevante ervaring en een kopie van jouw  diploma. 

Data selectieonderdelen:

- Deel 1 bestaat uit een verkennend gesprek dat zal doorgaan op woensdag 10 november 2021. Exacte uur en locatie worden later meegedeeld.
- Deel 2 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op woensdag 17 november 2021 en terug ingediend moet zijn op maandag 22 november 2021 ten laatste tegen 22u.
- Deel 3 bestaat uit een assessment. Dit gaat door op donderdag 2 december 2021, of  woensdag 3 november 2021 tijdens de kantooruren. Exacte uur en locatie worden later meegedeeld.
- Het laatste deel is het interview, dit gaat door op donderdag 9 december 2021, in de namiddag.
- Kandidaten zonder masterdiploma, moeten eerst slagen voor een capaciteitsproef. Deze proef zal doorgaan op vrijdag 5 november 2021. Exact uur en locatie worden later meegedeeld.

Bij verdere vragen omtrent inschrijving en procedure kan gemaild worden naar t.callens@searchselection.com

Documents


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy