Urban development official

(13477/FVB) (NL)

The procedure for this project has already been terminated. You can take a look at our current offer by using the jobfinder.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is op zoek naar een adviseur stedenbouw.

Als adviseur ben je verantwoordelijk voor het onderzoek van omgevingsvergunningsaanvragen, ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige aanvragen met opmaak van deskundige stedenbouwkundige analyse en advies.

 

Wil je graag meewerken aan een bruisende, warme stad waar een toegankelijke dienstverlening vooropstaat en herken je jezelf in het profiel dat wij zoeken voor deze functie? Lees dan verder, want dan ben jij misschien wel de persoon die snel mag starten in deze uitdagende functie.

Function

Wat de job inhoudt

Volgende eigenschappen kenmerken jou als adviseur stedenbouw:

-             Je fungeert als het aanspreekpunt bij uitstek voor alle bouwinitiatieven binnen de stad,

-             Je beoordeelt de beeldkwaliteit van ingediende (voor)ontwerpen, schetsen, aanvragen … en geeft concrete aanbevelingen naar de aanvrager,

-             Je adviseert het college in haar beslissing bij omgevingsvergunningsaanvragen,

-             Je draagt door middel van een sturend en consequent vergunningenbeleid bij aan het vormgeven van het ruimtelijk beleid van de stad. Houdt hierbij rekening met de actuele maatschappelijke en ruimtelijke evoluties en behoeftes,

-             Je behandelt meldingen, stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en attesten en volgt opleiding inzake wetgeving en beleid.

Profile

Op 1 december 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 

-             Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)

-             je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)

-             je bent van onberispelijk gedrag

-             je geniet de burgerlijke en politieke rechten

-             je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

-             je bent in het bezit van een master diploma

-             je slaagt voor de selectieproeven.

 

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

-             je hebt minimaal een jaar relevante ervaring binnen de bouwgerelateerde sector.

Offer

Je wordt aangesteld in  contractueel dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

 

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

 

Meer info over de voorwaarden en de mogelijkheid tot een loonsimulaltie: te vinden in de infobundel onderaan. Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

How to react?

Schrijf je in tot en met 1 december 2021 via de knoppen hieronder met motivatiebrief, cv met gedetailleerde informatie over je relevante ervaring en een kopie van jouw  diploma. 

Data selectie

-        Deel 1 bestaat uit een verkennend gesprek dat zal doorgaan op maandag 13 december 2021. Dit wordt online georganiseerd.

-        Deel 2 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op een nader te bepalen datum  en terug ingediend moet zijn op 6 dagen later.

-        Het laatste deel is het interview, dit gaat door op een nader te bepalen datum. Exact uur en locatie worden later meegedeeld.

Bij verdere vragen omtrent inschrijving en procedure kan gemaild worden naar f.vandenberghe@searchselection.com

Documents


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy