Clerical & secret. work - staff - reception

(13858/AM) (NL)

Function

In deze functie combineer je jouw ervaring met beleidsontwikkeling en -uitvoering met jouw expertise rond diversiteit en gelijke kansen. Als Vlaamse Diversiteitsambtenaar draag je een inclusief en geïntegreerd beleid uit. Je bouwt op verschillende niveaus samenwerkingsverbanden uit en kan mensen enthousiasmeren. Je kan hierbij rekenen op een team van een tiental gemotiveerde medewerkers die onder jouw leiding vallen.

Profile

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden: 
  • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid, met uitzondering van de interne kandidaten die personeelslid zijn van de Vlaamse administratie en die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren. 
  • Je hebt minstens 6 jaar beroepservaring wat betreft beleidsontwikkeling, -uitvoering en/of -monitoring waarbij je op strategisch niveau verschillende belanghebbenden samenbracht.
EN
  • Je hebt minstens 4 jaar beroepservaring op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender(identiteit en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! 

Offer

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur voor een periode van 5 jaar. Het contract is hernieuwbaar.
  • Je wordt aangeworven in de functie van Vlaamse Diversiteitsambtenaar met salarisschaal A286.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of de fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

How to react?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/vlaamse-diversiteitsambtenaar-1deb31

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Documents

Remind me Question?


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy