Department manager

(13943/MVK) (NL)
Ben jij een gedreven leider en wil jij je schouders zetten onder een kwalitatief vrijetijdsaanbod ?

Dan heeft het lokaal bestuur Ronse de geknipte job voor jou, als : 
AFDELINGSHOOFD VRIJE TIJD A4a-A4b (M/V/X)

mogelijkse aanwerving in statutair verband in 2023, met aanleg van een werfreserve (contractueel/statutair) van 3 jaar


 

Function

 • Je staat in voor de coördinatie, de opvolging, de ondersteuning van de verschillende diensten die onder de afdeling ressorteren en de implementatie, alsook de opvolging, van de door de bestuursorganen genomen beslissingen
 • Je geeft leiding aan, coacht, begeleidt en ondersteunt de  diensthoofden van de afdeling
 • Je biedt beleidsondersteuning aan het bestuur/de algemeen directeur en werkt mee aan de voorbereiding, de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het stadsbeleid, evenals aan de verbetering van de dienstverlening, communicatie en informatie
 • Je voert de taken uit in het raam van het lidmaatschap van het managementteam
 • Je rapporteert aan/overlegt met/informeert de algemeen directeur, de bestuursorganen, andere afdelingshoofden, diensthoofden, collega’s, externe partners, burgers… 

Profile

Vereisten :

 • Je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig diploma
 • Je bent houder van een rijbewijs B of in het bezit van een voorlopig rijbewijs B mits het definitieve rijbewijs B behaald te hebben op het ogenblik van aanwerving
 • Je beschikt over minimum 4 jaar nuttige beroepservaring in een gelijkaardige functie
 
Wie zoeken we :

 • Je beschikt over leidinggevende skills  : coachen, begeleiden, motiveren en stimuleren van medewerkers 
 • Je hebt kennis van management- en organisatieprincipes
 • Je kan een projectmatige aanpak opzetten en begeleiden
 • Je kan vlot overweg met het Microsoft-Office pakket : Word, Excel, Outlook
 • Je bent communicatief en klantgericht 
 • Je bent besluitvaardig en je neemt initiatief
 • Je bent veranderings- en leerbereid

Offer

Wat krijg je van ons bij aanwerving:

 • Een afwisselende voltijdse job in een organisatie die ruimte laat om jezelf te ontplooien én waar je echt het verschil kan maken
 • Een maandelijks brutoloon van minimum 4.049,32€ / maximum 5.920,02€ (afhankelijk van de over te dragen werkervaring) => Voor een exacte berekening neem gerust contact op met de personeelsdienst.
 • Jaarlijks vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (7,70€ per gewerkte dag), fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, …
 • Een uurrooster met glijdende uurregeling
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Een gunstige vakantieregeling (32 à 35 dagen) 
 • Permanente vorming

How to react?

Bezorg uiterlijk op 15 augustus 2022 jouw motivatiebrief met CV (waaruit 4 jaar nuttige beroepservaring in een gelijkaardige functie blijkt), kopie master diploma (of gelijkwaardig diploma) + kopie rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister type 595 (van max. 3 maand oud) via onderstaande button 'solliciteren'.
 
De selectieproeven bestaan uit een bekwaamheidsexamen (schriftelijk en mondeling deel) – een assessment proef en een persoonlijkheidsonderzoek en zullen plaatsvinden in de loop van half september/november 2022.
 
 
Meer  info:
Dienst Personeel van het Lokaal Bestuur Ronse
055/232 727 of  055/232 725
vacatures@ronse.be 
www.ronse.be/vacatures 
(version française sur demande)
 
 
Apply Remind me Question?


Looking for something else? ​Find another vacancy or register your CV and stay informed of suitable job opportunities.

Search & Selection uses cookies to improve your browsing experience on our website. Most of the information is temporarily stored in order to make the website work correctly for you. This includes your language preference and information on whether you are logged in or not. In addition, cookies are also collected for statistics and analysis of website use. The data collected are completely anonymous.
Consult our cookie policy