Directeur général

(14467/MVK) (NL)
Introductie

Het lokaal bestuur Meulebeke gaat over tot de aanwerving van een algemeen directeur (decretale graad) – voltijdse statutaire functie met een wervingsreserve van 2 jaar, maximaal te verlengen tot 5 jaar. 

Ben jij de persoon die we zoeken?

Hecht je net zoals wij belang aan de waarden klantgerichtheid, engagement, respect, loyauteit en integriteit. Wil je investeren in het belang van mensen in de brede zin? Lokaal bestuur Meulebeke zoekt een algemeen directeur die de algemene leiding op zich neemt van ons dynamisch team van 100 medewerkers en bruisende organisatie in beweging.
 
Herken je jezelf in de functie van algemeen directeur?

Je zorgt ervoor dat de gemeente haar ambities waarmaakt. Je staat aan het hoofd van een organisatie met heel diverse, enthousiaste en getalenteerde mensen die samen met jou het beleid realiseren. Je focust je hierbij op wat mensen, teams en doelstellingen verbindt. Je vormt samen met het managementteam de brug tussen het politieke en ambtelijk niveau.
 
Wat zoeken wij in jou?

De algemeen directeur is de drijvende kracht binnen de organisatie en bouwt Meulebeke mee uit tot een toekomstgerichte, krachtdadige organisatie. Hiertoe wordt een open blik behouden op het bestuurlijk landschap, de maatschappelijke trends en evoluties. De algemeen directeur zet de uitgezette lijn van organisatietransformatie verder met aandacht voor een gezond evenwicht tussen innovatie en stabiliteit. Met warm, inspirerend en emancipatorisch leiderschap wordt gezorgd voor een werkomgeving waarin medewerkers ten volle tot ontplooiing kunnen komen om ten dienste te staan van iedere Meulebekenaar.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
 
Algemene toelatingsvoorwaarden: 

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 
 • Belg zijn.
 • Beschikken over twee jaar relevante beroepservaring, meer specifiek twee jaar hiërarchische leidinggevende ervaring op managementniveau in een functie met beleidsverantwoordelijkheid.
 
Specifieke toelatingsvoorwaarden: 
 
a) Deelnemingsvoorwaarden voor kandidaten via bevordering: 
 • Vast aangesteld statutaire personeelslid zijn die aan de verdere bevorderingsvoorwaarden voldoet en zich niet in een lopend evaluatietraject bevindt, ongeacht de administratieve toestand of contractueel personeelslid zijn die aan de verdere bevorderingsvoorwaarden voldoen en zich niet in een lopend evaluatietraject bevindt, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden: 
a) ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en      selectieprocedure als vermeld in Titel II hoofdstuk II en III van de rechtspositieregeling 
b) ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. De datum van 1 januari 2009 wordt voor personeelsleden bedoeld in artikel 1 §1, 5° en 6° van de rechtspositieregeling gelezen als 1 juli 2011. 
 • Titularis zijn van een graad van niveau A of de graad B4-B5. 
 • Beschikken over ten minste twee jaar niveauanciënniteit in niveau A of 2 jaar graadanciënniteit in B4-B5. 
 • Slagen voor de selectieprocedure 
 
b) Deelnemingsvoorwaarden voor kandidaten via aanwerving:
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 
 • Slagen voor de selectieprocedure. 
 • Beschikken over een diploma dat toegang geeft tot een functie op niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 
c) Deelnemingsvoorwaarden voor kandidaten die voormalig titularis zijn van het ambt van secretaris:
 • De voormalige titularissen van het ambt van secretaris bij de gemeente of het OCMW die in hun bestuur niet zijn aangesteld als algemeen directeur, worden tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur (artikel 589 § 3 Decreet Lokaal bestuur). 

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectieprocedure bestaat uit drie onderdelen:
 • Deel I: mondeling gedeelte met competentieproef op 10 en/of 12 mei (NM) 2023.
 • Deel II: mondeling gedeelte met presentatie van een gevalsstudie op 17 en/of 23 mei (VM) 2023
 • Deel III: assessment center / test managements- en leiderschapscapaciteiten 26 en/of 30 mei 2023
Als er voormalig titularissen zijn van de functie van secretaris die zich beroepen op artikel 589§3 van het Decreet Lokaal Bestuur, zullen deze en de laureaat van de reguliere selectieprocedure worden onderworpen aan een vergelijking van titels en verdiensten via een management case/ presentatieopdracht en een individueel gestructureerd gesprek op 7 juni 2023.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een voltijdse statutaire benoeming (na proeftijd van 12 maanden) in een bruisende landelijke gemeente in beweging. 
 • Verloning volgens de decretale graad van algemeen directeur
 • Maaltijdcheques (maximumbedrag), ecocheques (200 euro per jaar voltijdse tewerkstelling), fietsvergoeding (maximumbedrag), laptop en smarthphone 
 • 30 vakantiedagen
 • Vakantiegeld in mei en eindejaarstoelage in december
 • Overname anciënniteit (onbeperkt uit de overheid en relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige
 • Gratis aansluiting bij GSD-V - https://www.gsd-v.be/
 • Hospitalisatieverzekering met gunstige aansluitingsvoorwaarden voor jouw gezinsleden
 • Ruime opleidingsmogelijklheden
 • De kans om mee te bouwen aan een organisatie met grote maatschappelijke meerwaarde

Interesse?

Schrijf je in t.e.m. uiterlijk 23 april 2023 via onderstaande knop.
 
Er zal je gevraagd worden een recent CV toe te voegen samen met een motivatiebrief waarin de ervaringsvereiste uitvoerig wordt toegelicht. 
 
Verder is het vereist volgende bewijsstukken mee op te laden:
 • Kopie van het vereiste diploma (zie voorwaarden)
 • Bewijs van goed gedrag en zeden model I (niet ouder dan 3 maanden)
 • Nationaliteitsbewijs
Enkel als deze documenten aantonen dat je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, zal je uitgenodigd worden voor de selectieprocedure. 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Myra Vandekerckhove van Search & Selection via m.vandekerckhove@searchselection.com

Documents

Postuler Alertez-moi Question?


Vous cherchez quelque chose de différent? Cherchez une autre offre ou enregistrez votre CV et restez informé des offres d'emploi appropriées.

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies