Directeur départemental

(13073/MVK) (NL)

La procédure de ce project est déjà terminéé. Vous pouvez consulter notre offre actuelle en utilisant le moteur de recherche.

Gezocht: directeur Recreatie, Cultuur en Ondernemen

 

Stuur jij mensen graag wandelen? Dan zit jij bij De Panne echt op je plaats.

De Panne heeft een plan. Geef jij ons plan extra elan als DIRECTEUR RECREATIE, CULTUUR & ONDERNEMEN (M/V/X)?

Ik ga naar De Panne en neem mee: 
• 4 jaar relevante werkervaring
• masterdiploma of bewezen kwalificatie
• sterke ‘lean management’ aanpak
• stafkaart en picknickmand

Span jij je graag in voor de ontspanning van anderen? Dan zullen de bewoners, bezoekers én handelaars van De Panne jou graag zien komen. Als Directeur Recreatie, Cultuur & Ondernemen help je ons om onze troeven nog beter uit te spelen én uit te bouwen. Van struinen in de duinen tot zeilwagenwaaghalzen, je visie vertrekt vanuit het perspectief van de klant én van de lokale economie. Ons aanbod is uiteenlopend, onze waarden zijn je gids.

Fonction

Je maakt deel uit van het M-team (managementteam) van De Panne en je bent mee verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van alle directies en het meerjarenplan. Als lid van het M-team streef je naar efficiëntie en effectiviteit in de organisatie. Een goede directie- en dienst-overschrijdende werking wordt door jou nagestreefd.

Binnen het M-team word je directeur Recreatie, Cultuur en Ondernemen en stuur je de diensten uit jouw directie aan. Je draagt de verantwoordelijkheid omtrent de uitvoering van beslist beleid en coördineert de werking, waaronder de beleidsvoorbereiding, - uitvoering en –evaluatie, en waakt erover dat er gehandeld wordt cf. het meerjarenplan en de beleidsdoelstellingen. Een goede samenwerking tussen diensten wordt door jou gestimuleerd

Profil

- Bij alles wat je doet staat de klant (de burger, ondernemer, de burgemeester en schepenen, alle raadsleden ,…) steeds centraal.
- Om onze beloftes ten aanzien van onze klanten waar te maken zorg je voor efficiënte en effectieve processen.
- Als peoplemanager ben je gedreven door eigenaarschap en het dragen van verantwoordelijkheid. Je bent een echte leider.
- Je hebt een positieve kijk op mensen en je hebt vertrouwen in de medewerkers. Je laat ze leren, experimenteren en delen. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Je stelt hoge eisen en bent ervan overtuigd dat mensen samen tot betere resultaten komen dan alleen.
- Je bent een sterke communicator, je kan mensen begeesteren en verbinden.
- Je rol als leider stopt niet aan de grenzen van je directie. Je hebt een brede interesse, naast jouw eigen directie heb je ook een cruciale rol in het aansturen van de hele organisatie.
- Je hebt een passie voor resultaten en kwaliteit. Je bent gebeten om het beleid top down te vertalen en uit te dragen naar jouw directie en de organisatie.
- Je zet resultaten neer vanuit een visie. Je detecteert de mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken binnen de brede organisatie en grijpt opportuniteiten aan om innovatieve oplossingen voor de klanten te realiseren.
- Je bent een waarde-gedreven manager. Je ziet autonomie binnen een kader als een belangrijke motivator voor je medewerkers. Je medewerkers voelen zich trots te kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie.
- Je bent vertrouwd met de principes van leanmanagement.
- Je diploma is voor ons niet het belangrijkste: ofwel heb je een masterdiploma, ofwel slaag je voor een capaciteitstest.
- Je hebt minstens 4 jaar relevante managementervaring.
- Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.

Om toegang te hebben tot een functie bij het lokaal bestuur, moeten de kandidaten :

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
4. in voorkomend geval voldoen aan de nationaliteitsvereiste.
Het passend gedrag vermeld in punt 1, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen op het moment dat hij/zij zich kandidaat stelt voor het examen.

Volgende specifieke aanwervingsvoorwaarden gelden voor deze functie: kandidaten moeten vier jaar relevante managementervaring kunnen voorleggen.

Offre

- Een voltijds contract van onbepaalde duur volgens niveau A5a-A5b (aanvangswedde van 4.120,37 euro bruto/maand tot 6.456,21 euro bruto/maand naargelang de anciënniteit), er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar;
- Mogelijkheid tot het meenemen van relevante dienstjaren uit de privésector, openbare sector of als zelfstandige;
- Een bedrijfswagen;
- Maaltijdcheques (6 euro);
- Eindejaarspremie;
- Hospitalisatieverzekering;
- Tweede pensioenpijler (3 %);
- Stevige fietsvergoeding voor de sportieve fietser of volledige tussenkomst in het abonnement openbaar vervoer;
- 35 verlofdagen;
- De kans om als pionier vorm te geven aan een nieuwe directie en een nieuw M-team;
- En ... een tof team dat je met open armen zal ontvangen.

Comment réagir?

Voor deze procedure werkt lokaal bestuur De Panne samen met Search & Selection.

Stel je uiterlijk 11 april 2021 kandidaat via onderstaande knop 'solliciteren'.

Registreer je, vul de drie preselectievragen in en laad jouw motivatiebrief, cv, diploma en uittreksel uit het strafregister op (niet ouder dan 1 jaar).
Enkel indien deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je uitgenodigd worden voor de verdere selectieprocedure.


Voor alle bijkomende inlichtingen kan je terecht bij :

De dienst Personeel, Zeelaan 21, 8660 De Panne

t/058-42 97 70

e/personeel@depanne.be

Openingsuren : elke werkdag van 9 tot 12 uur

 

Documents

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies