Advies- en dossierbehandelaar natte natuur

(13294/AM) (NL)

Fonction

Sta je administratief sterk in je schoenen en beschik je over een basiskennis ecologie? Kan je goed communiceren met verschillende gesprekspartners? Zie je ook de meerwaarde van duidelijke en transparante adviezen en vergunningen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als Advies- en dossierbehandelaar ga je aan de slag met de inhoudelijke voorbereiding van dossiers in kader van de Blue Deal projecten. Je zal ingediende projecten behandelen en samen met collega’s van andere afdelingen werken aan de subsidiëring van de kwaliteitsvolle projecten. Je zal de jury van projecten organiseren en projecten hapklaar maken waarbij onduidelijkheden zijn uitgeklaard en beslissingen mogelijk worden gemaakt. In deze functie volg je de projecten administratief op en heb je verschillende contacten met de verschillende stakeholders binnen een project.

We zoeken een nieuwe medewerker voor bepaalde duur (2jaar contract). Maar eens je in dienst bent, kan je solliciteren voor interne vacatures.

Lees meer over de functie in het selectiereglement. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profil

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2. Je hebt een basiskennis van natuurbeheer en ecologie.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste kennis.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Annemie Meert, projectteam@searchselection.com en 02/759 22 10).

Offre

Je krijgt een contract van bepaalde duur (2 jaar) in de graad van deskundige met bijhorende salarisschaal B111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Comment réagir?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link!  

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/advies-en-dossierbehandelaar-natte-natuur-d91cdf
 
Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection). 
 
 
 

Documents

Appliquer Alertez-moi Question?


Vous cherchez quelque chose de différent? Cherchez une autre offre ou enregistrez votre CV et restez informé des offres d'emploi appropriées.

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies