Urbaniste fonctionnaire

(13477/FVB) (NL)

La procédure de ce project est déjà terminéé. Vous pouvez consulter notre offre actuelle en utilisant le moteur de recherche.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is op zoek naar een adviseur stedenbouw.

Als adviseur ben je verantwoordelijk voor het onderzoek van omgevingsvergunningsaanvragen, ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige aanvragen met opmaak van deskundige stedenbouwkundige analyse en advies.

 

Wil je graag meewerken aan een bruisende, warme stad waar een toegankelijke dienstverlening vooropstaat en herken je jezelf in het profiel dat wij zoeken voor deze functie? Lees dan verder, want dan ben jij misschien wel de persoon die snel mag starten in deze uitdagende functie.

Fonction

Wat de job inhoudt

Volgende eigenschappen kenmerken jou als adviseur stedenbouw:

-             Je fungeert als het aanspreekpunt bij uitstek voor alle bouwinitiatieven binnen de stad,

-             Je beoordeelt de beeldkwaliteit van ingediende (voor)ontwerpen, schetsen, aanvragen … en geeft concrete aanbevelingen naar de aanvrager,

-             Je adviseert het college in haar beslissing bij omgevingsvergunningsaanvragen,

-             Je draagt door middel van een sturend en consequent vergunningenbeleid bij aan het vormgeven van het ruimtelijk beleid van de stad. Houdt hierbij rekening met de actuele maatschappelijke en ruimtelijke evoluties en behoeftes,

-             Je behandelt meldingen, stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en attesten en volgt opleiding inzake wetgeving en beleid.

Profil

Op 1 december 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 

-             Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)

-             je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)

-             je bent van onberispelijk gedrag

-             je geniet de burgerlijke en politieke rechten

-             je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

-             je bent in het bezit van een master diploma

-             je slaagt voor de selectieproeven.

 

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

-             je hebt minimaal een jaar relevante ervaring binnen de bouwgerelateerde sector.

Offre

Je wordt aangesteld in  contractueel dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

 

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

 

Meer info over de voorwaarden en de mogelijkheid tot een loonsimulaltie: te vinden in de infobundel onderaan. Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

Comment réagir?

Schrijf je in tot en met 1 december 2021 via de knoppen hieronder met motivatiebrief, cv met gedetailleerde informatie over je relevante ervaring en een kopie van jouw  diploma. 

Data selectie

-        Deel 1 bestaat uit een verkennend gesprek dat zal doorgaan op maandag 13 december 2021. Dit wordt online georganiseerd.

-        Deel 2 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op een nader te bepalen datum  en terug ingediend moet zijn op 6 dagen later.

-        Het laatste deel is het interview, dit gaat door op een nader te bepalen datum. Exact uur en locatie worden later meegedeeld.

Bij verdere vragen omtrent inschrijving en procedure kan gemaild worden naar f.vandenberghe@searchselection.com

Documents


Vous cherchez quelque chose de différent? Cherchez une autre offre ou enregistrez votre CV et restez informé des offres d'emploi appropriées.

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies