Direction

(13505/AM) (NL)

La procédure de ce project est déjà terminéé. Vous pouvez consulter notre offre actuelle en utilisant le moteur de recherche.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel zoekt een algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport!
Zet jij mee je schouders onder Brussel? Wil jij het VGC-beleid rond cultuur, jeugd en sport mee uitstippelen en uitvoeren? Stel je dan kandidaat voor 13 december 2021.

Een eigen rol in Brussel De VGC is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en telt ruim 1.200 medewerkers. We richten ons tot de Nederlandstalige Brusselaars en tot iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en
voorzieningen. De VGC wil de kwaliteit van het leven in de stad verbeteren.

We zijn een fl exibele en betrouwbare overheid met heldere waarden en klemtonen. Met een heel eigen rol en opdracht ook. We houden de vinger aan de pols en we spelen in op een stad die, samen met haar inwoners, voortdurend verandert. Met het meerjarenplan 2021-2025 willen we antwoorden bieden op de Brusselse uitdagingen van vandaag en morgen. Participatie, samenwerking, duurzaamheid, diversiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden.

De VGC zoekt een algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport voor onmiddellijke indiensttreding. Het gaat om een mandaatfunctie van zes jaar, meermaals hernieuwbaar.
 

Fonction

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaalcultureel werk, bibliotheekwerk, gemeenschapscentra, jeugdwerk en sport. Je leidt en coördineert de algemene directie Cultuur,
Jeugd en Sport. Je bent het gezicht en het aanspreekpunt van de administratie, intern en extern. Je zetelt in het managementcomité en je draagt de missie en de visie van de VGC mee uit. Je hebt een duidelijke visie over hoe je een meerwaarde kunt betekenen voor de VGC in de grootstedelijke Brusselse context.
 

Profil

Je hebt minstens 3 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de voorbije 10 jaar, of je hebt 8 jaar nuttige professionele ervaring. Je bent uitgesproken Brussel-minded. Je bent vertrouwd met overheidsmanagement en overheidsfi nanciën en met de drie inhoudelijke beleidsdomeinen van de
algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Je neemt initiatief, je bent innovatief en je werkt klantgericht. Je stelt je dienstbaar op, je bent integer en betrokken. 

Je kunt plannen en organiseren, en je weet je medewerkers te inspireren, aan te sturen, te motiveren. Je engageert je om samen met andere VGC-diensten, partners in het werkveld en andere overheden te werken aan een beter Brussel. Want Brussel maken we samen.

Comment réagir?

Solliciteren kan tot en met zondag 12 december 2021. Vul daarvoor het kandidaatstellingsformulier in en mail het naar leidend.ambtenaar@vgc.be.

Wat mag je van ons verwachten?
Alle info vind je op www.vgc.be/vacatures.

Nog vragen over deze vacature?
Heb je nog specifi eke vragen over de selectieprocedure of over de jobinhoud? Contacteer Laura Geerts: laura.geerts@vgc.be – 02 563 03 05 of 0499 58 86 79.


Vous cherchez quelque chose de différent? Cherchez une autre offre ou enregistrez votre CV et restez informé des offres d'emploi appropriées.

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies