Analyste banque de données

(13528/AM) (NL)

Fonction

Ben jij een expert op gebied van GIS? Wil je mee zorgen voor de verdere integratie van GIS binnen het applicatielandschap van Natuur en Bos? Wil je mee de strategische lijnen met betrekking tot GIS verder uitzetten? Ben je ook hands-on ingesteld? 
 
Via een groot aantal toepassingen wordt zowel door medewerkers van Natuur en Bos als door burgers data aangeleverd. Vaak gebeurt dit in functie van een specifieke vraag of opdracht en is de locatie de bindende factor tussen de vele databronnen. Het GIS-team is van bij de start van een project tot aan de oplevering van de toepassing en bijhorende rapportering betrokken.
 
Als GIS data analist zal je de gegevens uit onze applicaties op een correcte en bruikbare manier ontsluiten naar de medewerkers van ANB. Door jouw sterke analytische vaardigheden en helicopterview zie je bij de start van de ontwikkeling van een project verbanden tussen de verschillende databronnen en zorg je ervoor dat alle benodigde informatie voor rapportering op correcte wijze wordt gecapteerd. In deze functie speel je ook een sleutelrol wat betreft de bewaking van de datakwaliteit van geleverde geodata. Daarnaast werk je actief mee aan projecten en bied je tweedelijnsondersteuning aan de eindgebruikers.
 
Er zijn heel wat uitdagingen waar jij voor staat als je als GIS data analist bij Natuur en Bos komt werken:
 
o Je zorgt mee voor de verdere integratie van GIS binnen het applicatielandschap van Natuur en Bos
o Je zorgt voor een duidelijke communicatie zowel binnen het ICT-team als naar eindgebruikers over de mogelijkheden en uitdagingen van GIS
o Je werkt uitdagende ruimtelijke analyses uit
o Je assisteert bij het capteren, beschrijven en inschatten van nieuwe use cases en change requests
o Je zet mee de strategische lijnen met betrekking tot GIS uit 
 

Profil

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):
 
1) Je hebt een diploma Master of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.  
 
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs,  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
 
 
2) Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het beheer en onderhoud van GIS-toepassingen en geodatabanken.
 
 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.
 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com, tel 02 759 22 10).
 

Offre

Je krijgt een contract van onbepaalde duur. 
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
We bieden jou ruime mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. 
Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. 
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pensioenpijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.   
Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 
Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van informaticus (rang A1, salarisschaal A121). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3812,79 euro (brutomaandsalaris,  bij 0 jaar ervaring, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen 
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit. 
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
 

Comment réagir?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat via volgende link: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/gis-data-analist-7ee5f0

Je wordt enkel in de selectieprocedure opgenomen als je solliciteert via bovenstaande link! (niet via de site van Search & Selection).

Documents

Appliquer Alertez-moi Question?


Vous cherchez quelque chose de différent? Cherchez une autre offre ou enregistrez votre CV et restez informé des offres d'emploi appropriées.

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies