Rechercheur (scientifique)

(14370/AVC) (NL)

La procédure de ce project est déjà terminéé. Vous pouvez consulter notre offre actuelle en utilisant le moteur de recherche.

Het Vlaams Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Met wetenschappelijk onderbouwde analyses, advies, opinie en evenementen wil het Vlaams Vredesinstituut het debat stimuleren, het beleid voeden en een vredevolle richting geven.

Het project “Vredesfocus” heeft als doel om vrede centraler te plaatsen in het maatschappelijk debat. In het kader van dit project onderzoekt het Vredesinstituut onder meer de vredesoriëntatie van het buitenlands beleid van Vlaanderen (en andere (deel)staten in Europa) en organiseert het evenementen voor verschillende doelpublieken over de vredesproblematiek.

Bij dit nationaal en internationaal gereputeerde vredesinstituut is binnen het project “Vredesfocus” een uitdagende vacature voor een onderzoeker die geïnteresseerd is in vrede en geweldpreventie en een gezonde dosis teamspirit heeft.

 

Hier maak je het mee

Als onderzoeker Vredesfocus heb je volgende verantwoordelijkheden:

 • Je doet onderzoek naar een vredesgericht buitenlands beleid van Vlaanderen en andere (deel)staten in Europa. 
 • Je schrijft analysenota’s en onderzoeksrapporten in het Nederlands en het Engels over dit onderwerp en bereidt beleidsadvies voor.
 • Je zorgt voor de inhoudelijke organisatie van diverse voorlichtingsactiviteiten over actuele vredesthema’s, zoals seminaries, webinars en een internationale conferentie over vredesonderzoek
 • Je versterkt de samenwerking tussen Europese vredesinstituten. 
 • Je verricht zelf voorlichtingsactiviteiten op basis van jouw onderzoek en het advies van het Vlaams Vredesinstituut.
 • Je onderhoudt contacten met beleidsmakers, academici en diverse andere relevante maatschappelijke actoren.
 • Je ondersteunt de algemene werking van het Vlaams Vredesinstituut, bijvoorbeeld door deelname aan werksessies of evenementen.
 

Wat breng je mee?

 • Deelnemingsvoorwaarden:
   - een masterdiploma in de sociale/humane wetenschappen (in de brede betekenis)
   - ten minste 2 jaar onderzoekservaring in het thema vrede en conflict 
 • Je hebt kennis van en ervaring met (beleidsgericht en/of praktijkrelevant) onderzoek.
 • Je hebt ervaring met het vlot schrijven van onderzoeksrapporten, beleidsanalyses, artikels en andere publicatievormen.
 • Je hebt ervaring met de inhoudelijke organisatie en/of ondersteuning van seminaries en congressen.
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke en politieke besluitvorming.
 • Je beheerst het Nederlands zeer goed en je hebt tevens een grondige kennis van het Engels ( zowel mondeling als geschreven).
 • Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen en je bent sterk in het uitbouwen en onderhouden van je netwerk.
 • Je bent analytisch sterk.
 • Je werkt intens samen met je collega’s.
 • Je hebt zin voor initiatief en stelt je flexibel op om je doelstellingen te kunnen bereiken. 
 • Ervaring met beleidsgericht onderzoek en met verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethoden, alsook ervaring met fondsenwerving zijn pluspunten.
 

Wat krijg je terug?

We weten dat je meer wil dan alleen een job. Je wil groeikansen, evenwicht en flexibiliteit. Maak je geen zorgen: wij zijn helemaal mee met jou.

 • een contract van bepaalde duur (maart 2023 – februari 2025), dat mogelijk verlengbaar is op voorwaarde van het verkrijgen externe projectfinanciering en een positieve evaluatie van de onderzoeker in het najaar van 2024.
 • een uitdagende en boeiende job in een vakgebied dat je fascineert
 • een aantrekkelijke verloning
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een vergoeding voor de verplaatsingskosten woon-werk of een fietsvergoeding
 • een tussenkomst in je internetabonnement en thuiswerkvergoeding
 • een gratis hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin en een groepsverzekering
 • een goede work-life balance met regelmatig thuiswerk en een gunstige vakantieregeling
 • alle kansen om je loopbaan in handen te nemen en je professioneel te ontwikkelen
 • Een aangename en moderne werkomgeving
Voor een loonsimulatie kan je terecht bij Search & Selection via brussel@searchselection.com. 
 

Kom jij het hier meemaken? 

Solliciteer via 'Solliciteren'.  We verwachten je kandidatuur (die bestaat uit je CV, motivatiebrief, gestructureerd sollicitatieformulier) uiterlijk 1 februari 2023. Bezorg ons ook een kopie van je diploma, uiterlijk voor het mondelinge gedeelte. Kandidaturen ontvangen na dit tijdstip zijn onontvankelijk.
 
Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kan je terecht bij Search & Selection via brussel@searchselection.com of 02 759 22 10. Onderaan deze paginga kan je het selectiereglement en het sollicitatieformulier vinden.  
 
De opdrachtnemer (Search & Selection) dient zich als verwerker te houden aan de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 

Documents

Search & Selection utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. La plupart des informations sont stockées temporairement afin de permettre le bon fonctionnement du site web. Il s'agit notamment de votre langue préférée et d'informations indiquant si vous êtes connecté ou non. En outre, des cookies sont également collectés à des fins de statistiques et d'analyse de l'utilisation du site web. Les données recueillies sont totalement anonymes.
Consultez notre politique en matière de cookies